Kandidater 2022

Anna-Lena Carlsson

Anna-Lena Carlsson, Ransby, Torsby

Företagare som sadlade om och blev företagsrådgivare i Torsby och på näringslivsbolaget Torsby Utveckling AB. Sedan några år tillbaka så kombinerar jag jobbet med att även ha VD uppdraget i bolaget. I Tuab har jag en halvtidstjänst.

Jag har det fina förtroendet att ha ett arvoderat uppdrag som kommunstyrelsen vice ordförande i Torsby. Det är ett uppdrag som är varierat och definitivt utmanade i perioder. Det intressanta och möjligheten att påverka att få göra saker till det bättre överväger alltid.

I regionen har jag en plats i regionfullmäktige samt en plats som ersättare i regionala utvecklings nämnden. I nämnden hanteras frågor som ligger mej varmt om hjärtat och motsvarar även de frågor som jag jobbar med även på det lokala planet. Infrastruktur – entreprenörskap och tillväxt. Allt som är grunden och medlen för att ett hållbart samhälle ska komma framåt och utvecklas.

Jag är uppväxt i Ekshärad och kallar det fortfarande hemma även om jag älskar min nuvarande plats på jorden. Mitt lilla hus vid Branäsbergets fot i Ransby. Två utflugna barn som båda kombinerar yrkesliv med en enskild firma så företagande lever vidare i nästa generation, det känns bra.

Jag är centerpartist för rätten att utforma sitt liv. Företagsamheten. Medmänskligheten. Att se det goda och att se framåt.

Kontakta mig: anna-lena.carlsson@centerpartiet.se

Karin Täppers

Karin Täppers, Torsby

Jag har återvänt till min hembygd och är sedan hösten -21 hem- och konsumentkunskapslärare på Frykenskolan. Att arbeta med ungdomar i ett ämne som ger dem så mycket kunskaper för ett framtida liv är något jag brinner för. Jag är uppväxt i Utterbyn på en mjölkkogård vilket ledde mig in på lantbrukets bana via Lilleruds lantbruksskola i Karlstad och senare lantmästareutbildning på Alnarp i Skåne. Jag har kompletterat med juridik i Karlstad och den senaste tiden studerat till hem- och konsumentkunskapslärare i Umeå och Karlstad. Jag har bott i Säffle i 21 år och mesta tiden arbetat som lärare och redovisningsekonom i eget företag. I Säffle startades intresset för politik och att våga vara delaktig i skapandet av en bättre framtid vilket gjorde att jag under de aktiva åren varit ledamot av kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, bolag och nämnder.

Det jag ser fram emot att få vara med att utveckla i Torsby kommun kan sammanfattas i tre övergripande rubriker - Maten, Människan och Miljön. Maten är viktig utifrån att maten bör vara närproducerad - vi ska värna om det svenska lantbruket. Maten ska även vara närtillverkad, näringsrik och njutbar. De medborgare som får sin mat av kommunen skall ges det bästa. Människan - liten ,mellan eller stor - ska ges de rätta förutsättningarna att kunna utvecklas, känna trygghet och leva för den ett meningsfullt liv. Barn och ungdomar ska få må bra och därmed behöver vi att fortsätta arbetet med att förebygga psykisk som fysisk ohälsa. Som den Centerkvinna jag är arbetar jag med att driva jämställdheten framåt och det genomsyrar mitt politiska arbete i stort. Miljön är den miljö vi ska bo i och ge vidare till generationer framåt men även vilka energislag som försörjer med el och värme i vår kommun. Vi behöver att tänka till och se helheten och minimera riskerna.

Bengt Enneby

Bengt Enneby, Torsby

Jag är nyligen inflyttad Torsbybo med många års erfarenhet av kommunal politik i Säffle där jag varit aktiv i kommunfullmäktige, nämnder samt grensekommittén. Mina hjärtefrågor är att förebygga psykisk ohälsa och utanförskap så att alla kan ges möjlighet att delta i samhället. Det är viktigt att människor ska kunna leva och bo där de önskar och ges den hjälp och trygghet de har rätt till. I mitt yrkesliv har jag arbetat med allt från fabrik, parkförvaltning till på senare tid inom omsorgen. Jag skolade om mig till undersköterska och har de sista 22 åren arbetat som behandlingspersonal samt boendestödjare inom LSS och psykiatrin. Jag ser fram emot att verka för en bra framtid för Torsby kommun.

Kommunlista 2022

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.