Torsby
Centerpartiet lokalt

Dag Nyström

Personbild


Ledamot i Centerpartiet Torsbys styrelse

Vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden och Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige

Ledamot i Näckåns Energi AB

Ersättare i Kommunstyrelsen, Torsby Utveckling AB och Kommunfullmäktiges valberedning

Kontakta Dag Nyström

Kontakta Dag

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....