Torsby
Centerpartiet lokalt

Monica Olsson

Personbild


Ersättare i Centerpartiet Torsbys styrelse

Vice ordförande i Socialnämnden och Socialnämndens arbetsutskott

Ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet

Ersättare i Kommunfullmäktige, Kommunala pensionärsrådet och Värmlands läns vårdförbund