Monica Olsson

Personbild


Ersättare i Centerpartiet Torsbys styrelse

Vice ordförande i Socialnämnden och Socialnämndens arbetsutskott

Ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet

Ersättare i Kommunfullmäktige, Kommunala pensionärsrådet och Värmlands läns vårdförbund

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.