Torsby
Centerpartiet lokalt
  • / Anna Nyström

Anna Nyström

Personbild


Ledamot i Centerpartiet Torsbys styrelse

Ledamot i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

Ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott, Krisledningsnämnden, Kommunfullmäktiges valberedning, Torsby Förvaltnings AB och Överförmyndarnämnden

Kontakta Anna Nyström

Kontakta Anna

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....