Torsby
Centerpartiet lokalt
  • / Inga-Britt Keck-Karlsson

Inga-Britt Keck-Karlsson

Personbild


Ledamot i Centerpartiet Torsbys styrelse

Vice ordförande i Överförmyndarnämnden ochTorsby Flygplats AB

Ersättare i Kommunfullmäktige, Barn- och utbildningsnämnden och Valnämnden

Kontakta Inga-Britt Keck-Karlsson

Kontakta Inga-Britt

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....