Torsby
Centerpartiet lokalt
  • / Monica Olsson

Monica Olsson

Personbild


Ersättare i Centerpartiet Torsbys styrelse

Vice ordförande i Socialnämnden och Socialnämndens arbetsutskott

Ledamot i Kommunala tillgänglighetsrådet

Ersättare i Kommunfullmäktige, Kommunala pensionärsrådet och Värmlands läns vårdförbund

Kontakta Monica Olsson

Kontakta Monica

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....