Torsby
Centerpartiet lokalt
  • / Torbjörn Jansson

Torbjörn Jansson

Personbild


Kassör i Centerpartiet Torsbys styrelse

Ordförande i Torsby Bostäder AB

Vice ordförande i Valnämnden

Kontakta Torbjörn Jansson

Kontakta Torbjörn

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....