Långsiktig hållbarhet i fokus när Centerpartiet i Robertsfors presenterar eget budgetförslag

Centerpartiet i Robertsfors kommun har presenterat ett eget budgetförslag , 647 kB. med särskilda satsningar och uppdrag. Man prioriterar framför allt skola och äldreomsorg och siktar framåt mot större inflyttning och Norrbotniabana.

På måndagens kommunstyrelse diskuterades budgeten för första gången, sedan väntar budgetdebatt i fullmäktige den 21: a juni.

Industrin investerar kraftigt i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Centerpartiet nationellt har förhandlat fram nya investeringar i Sveriges vägar och järnvägar. Det planeras nya stambanor tillsammans med en utbyggnad av järnvägen i norra Sverige och särskilda satsningar på Norrbotniabanan. För att möta den kommande utvecklingen med inflyttning måste planer snabbt utarbetas för att kunna bygga och utveckla Robertsfors kommun. Stads- och detaljplaner behöver tas fram och det måste säkerställas väg-, vatten-, el-, avlopps- och bredbandsförsörjning. Det behövs även översyn och underhåll av befintlig infrastruktur för att upprätthålla god standard och driftsäkerhet. Det behövs politisk vilja för detta och Centerpartiet vill se att arbetet med planering påbörjas omgående. Därför föreslår man nu att kommunens överskottsmål detta år sänks från 2% till 1,5% för att kunna använda som satsningar för effektiviseringar av drift för att kunna sänka kostnaderna på lång sikt. Detta skulle ge större möjligheter för framtida investeringar i byggande av både skolor, förskolor och boendeformer för äldre.

"Det är viktigt att vi nu lyfter blicken och förbereder vår kommun för de chanser som kan komma att dyka upp framöver. Vår budget är ett första steg på den resan.", säger Desiree Coulton, kretsordförande, och Lars Tängdén, gruppledare och oppositionsråd för Centerpartiet i Robertsfors kommun.