Så här kan vi få fler företag att delta i kommunens upphandlingar

För att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud vore det klokt att göra volymmässigt mindre upphandlingar. Många mindre företag har inte möjlighet att leverera stora volymer, men kan mycket väl ha kapacitet att leverera en mindre mängd.

Hur kan vi få fler företag i Skellefteå att delta i kommunens upphandlingar? Idag kan vem som helst prenumerera digitalt på vilka upphandlingar som är aktuella via E-avrop. Tyvärr är det många företag som fortfarande inte vet att de kan sälja varor eller tjänster till kommunen.

Skellefteå kommun med sina bolag gör varje år många upphandlingar, både stora och små, inom en mängd olika områden. Men det är många företag i kommunen som inte kan, vågar eller orkar lämna anbud till kommunen. Detta förlorar både kommunen och våra företag på, dels ekonomiskt men även att arbetstillfällen kan gå förlorade. Mindre upphandlingar volymmässigt och branschvis info om aktuella upphandlingar skulle kunna ändra på detta.

För att underlätta och hjälpa företagen att bevaka vad kommunen önskar upphandla, kan t ex näringslivskontoret sammanställa branschvisa mejllistor. Då kan det enkelt mejlas till de lokala företagen med påminnelser om aktuella upphandlingar. Om fler företag har kännedom om upphandlingarna och lämnar in anbud, kan det även bidra till fler jobb hos företagen i vår kommun.

Många mindre företag har inte heller den administrationen som ett större företag har, och det kan vara en förklaring till varför mindre företag mer sällan lämnar anbud på kommunens upphandlingar.

För att öka möjligheten för mindre företag att lämna anbud vore det klokt att göra volymmässigt mindre upphandlingar. Många mindre företag har inte möjlighet att leverera stora volymer, men kan mycket väl ha kapacitet att leverera en mindre mängd.

Det här är några förslag som vi i Centerpartiet har lämnat till kommunfullmäktige, för att underlätta för våra företag att lämna anbud och leverera till Skellefteå kommun. Det vinner kommunen på, det vinner företagen på och det kan även ge fler arbetstillfällen till Skellefteå.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå