Huskurage räddar liv och motverkar våld

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar.

Det finns sätt att stoppa våld i hemmet. Ett sätt är att agera om du tror att din granne far illa och utsätts för våld:

  • Knacka på hos grannen
  • Vid behov hämta hjälp av andra grannar
  • Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Det uppskattas att runt 20 personer varje år dör till följd av våld från en partner eller tidigare partner. Av dessa är 14 stycken kvinnor som mördats av sin tidigare eller nuvarande man. I majoriteten av fallen har våldet pågått under en längre tid, då framförallt inom hemmets fyra väggar.

Utöver våldet som vuxna utövar mot andra vuxna uppskattas det att 200 000 barn i Sverige upplever våld i hemmet. Det innebär att var tionde barn lever i en miljö där det förekommer våld.

För oss inom Centerrörelsen är det självklart att lyfta alla initiativ som kan motverka våldet. Därför kommer vi nu att arbeta för att Huskurage införs i Skellefteå kommuns bostadsbolag Skebo.

Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg gentemot grannar som misstänks fara illa. Det handlar alltså om civilkurage, i husen där vi bor.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt och det är gratis att införa. Det handlar om att anta en policy om hur vi önskar att boende agerar vid oro för våld.

Policyn består alltså av tre steg vid oro för våld hos grannen:

  • Knacka på hos grannen
  • Vid behov hämta hjälp av andra grannar
  • Ring polisen vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vi i Centerpartiet vill att Huskurage införs som norm i Skebo. Vi vill även att bostadsrättsföreningar och privata bostadsbolag inför Huskurage. Här kan kommunen, t ex tillsammans med kvinnojouren och mansjouren, ansvara för utbildningsinsatser och implementering av policyn.

Genom samarbete och en ständig vilja att våldet ska upphöra kan vi nu med relativt enkla medel ta viktiga steg mot att skapa trygghet och rädda liv

//Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

Om Huskurage: Huskurage är en ideell förening med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Föreningen har utarbetat en metod framtagen av föreningens grundare, kriminologen Nina Rung och Peter Svensson som arbetat i flera år med våldsförebyggande arbete.

Metoden går ut på att ge grannar ett verktyg att agera, för att få en möjlighet att visa omtanke och omsorg vid misstanke om att någon riskerar att fara illa.

Att införa Huskurage är inget som är krångligt och är gratis att införa. Det handlar om att anta en policy som boende, styrelser, föreningar och hyresvärdar enkelt kan använda vid oro för våld.

Du kan läsa mer om Huskurage på deras hemsida: http://huskurage.se/