Returbussen behövs!

Det behövs en rullande återvinningsstation, en Returbuss, som kan förenkla sopsorteringen för invånarna långt från tätorten.  Att återvinna tidningar, kartong, plast, glas och metallburkar är en viktig del i miljöarbetet, och vi är skyldiga att sopsortera och återvinna dessa material. Därför ser vi behovet av en Returbuss som kan ge service till de som idag bor långt från en återvinningsstation.

En bygd som har långt till återvinningsstationen är Kalvträsk. Närmaste återvinningsstation som Kalvträskborna har ligger i Burträsk. Dit är det 5 mil enkel väg. Att ta bilen och transportera bort de tomma förpackningarna är inte speciellt miljövänligt. Sopsorteringen borde kunna ske på ett enklare och mer miljövänligt sätt.

Vi i Centerpartiet tycker att förpackningsåtervinningsföretagen (FTIAB) ska ha ansvaret för återvinning, men vi tycker att man borde kunna finna gemensamma lösningar. Därför har vi i Centerpartiet försökt få till stånd en Returbuss, en rullande återvinningsstation som besöker våra ytterområden regelbundet.

I en motion till Skellefteå kommunfullmäktige ville jag att kommunen skulle påbörja ett samarbete med FTIAB, för att finna en gemensam lösning så att även Kalvträskborna ska kunna sopsortera och lämna till återvinning.

Men S-majoriteten väntar på att regeringen ska ge ansvaret för återvinning till kommunerna, innan de vill underlätta sopsorteringen för de som bor långt från tätorten.

Trots detta så sköter kommunen insamlingen av återvinningsmaterial från flerbostadshus på Älvsbacka i stan. Och i stan är det inte fem mil till en återvinningsstation. Jag har inte fått något svar på hur S-majoriteten motiverar skillnaden mellan bristen på insamling i Kalvträsk och kommunens insamling på Älvsbacka.

En Returbuss ger ytterområdena bättre service, och kan skötas av en entreprenör eller av kommunens personal. Därför jobbar vi i Centerpartiet vidare, för en bra insamlingslösning även för de som bor långt från tätorten.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå