Kulturhus för alla som tycker om teater, opera, konst och musik

Centerpartiet har tagit ställning För ett kulturhus i Skellefteå. Vi vill ha det, och det är till alla i kommunen som tycker om teater, opera, konst och musik. För kultur ger mervärden till våra invånare.

Det ska även arrangeras konserter, konferenser och kongresser i Kulturhuset. Men för att vara attraktivt även för människor utanför vår kommun, från hela landet och hela världen, behövs ordentligt många hotellrum. Idag finns inte tillräckligt många hotellrum för att kunna ta emot stora besöksevent, har vi fått veta.

Därför röstade vi för att Skellefteå Industrihus får investera i hotellbygget, i anslutning till kulturhuset när Skellefteå kommunfullmäktige behandlade ärendet om vem som ska investera i kulturhus-hotellet. Vår ingång i detta är att hotellet Ska säljas, antingen under byggtiden eller när det står färdigt.

Men backas kulturhusprojektet nu, så finns risken att det blir ännu dyrare, eller att det överhuvudtaget inte blir nåt kulturhus alls. Och Centerpartiet tror på kommunens utveckling och ser kulturhuset som en del i detta.

Att kulturhuset ska byggas i trä är något som ligger helt i linje med Centerpartiet. Och vi är medvetna om att ett hållbart träbyggande är dyrare.

Beslutsgången kring kulturhusprojektet kan verkligen synas i sömmarna. Styrgruppen för arbetet är kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau), och vi som sitter i ksau har inte tagit del av all information, inte heller varit med på många ”beslut” som verkar vara fattade. Därför är vi i Centerpartiet mycket kritiska till hur detta projekt har hanterats.

Jag tror inte att tjänstepersonerna har tagit egna beslut, utan att besluten på nåt sätt varit förankrade hos den socialdemokratiska majoriteten. Men här har man glömt transparens och förankring hos oppositionen.

Och här är vi nu:

-Hur kostnaderna för hela fastigheten ska fördelas har inte varit presenterat för styrgruppen för kulturhuset.

-Hur beslut är fattade, och vem som fattat besluten är inte transparent och tydligt.

-Och oenigheten gör att olika grupper ställs mot varandra, i diskussionen kring detta bygge, och det är olyckligt.

Centerpartiet har krävt, och fått igenom, nya rutiner kring kulturhusprojektet.

När ärendet var upp i Kommunstyrelsen beslöts det att styrgruppen för kulturhusprojektet ska föra minnesanteckningar vid sammanträden, och att dessa ska redovisas i kommunstyrelsen. Och att Alla förändringar i byggprocessen ska redovisas till styrgruppen.

I kommunfullmäktige tryckte vi i Centerpartiet på att hotellet Ska säljas, antingen under byggtiden eller när det står färdigt. Det räcker inte med ”Avsikten är” att sälja hotellet.

Dessutom lade Centerpartiet tilläggsyrkanden till kommunfullmäktige, att alla större förändringar i investeringsprojektet ska underställas beslut i kommunfullmäktige och att det ska föras protokoll vid styrgruppsmötena. Vi fick igenom våra yrkanden.

Det måste vara transparens i de kommunala besluten.

Det behövs nytt ledarskap i Skellefteå!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå