Året runt-cykling i stan

Under barmarks-säsongen är det många som cyklar till jobbet, skolan, idrotten, till butiken, restaurangen, konserten och på utflykter. Men när hösten kommer ställer många bort cykeln och hyr en parkeringsplats för bilen, istället för att montera på dubbade däck och justera cykelhjälmen.

Cykling bra för mycket: motion, frisk luft, billigt, snabbt transportmedel i stan, minskar behovet av parkeringar, minskar behovet av bil och ger frihet och oberoende.

Under barmarks-säsongen är det många som cyklar till jobbet, skolan, idrotten, till butiken, restaurangen, konserten och på utflykter. Men när hösten kommer ställer många bort cykeln och hyr en parkeringsplats för bilen, istället för att montera på dubbade däck och justera cykelhjälmen.

Om fler Skelleftebor cyklade skulle det ge många vinster. Cyklisten får de hälso- och ekonomiska fördelar som cyklingen ger, parkeringsplatserna i centrum räcker till de som kommer in från ytterområdena, och koldioxidutsläppen kan minskas rejält.

Hur ska vi kunna öka cyklingen även på vintern? Centerpartiet har många förslag för att göra det enklare att välja cykeln och att underlätta vintercyklingen.

För det första måste det vara enkelt att cykla när det är barmark, med:

 • Tydlig märkning var cykelbanorna finns, och var de slutar
 • Tydlig märkning var cykelparkeringar finns
 • Cykelställ med tak vid skolor och större arbetsplatser
 • Flervåningscykelställ vid busstation
 • Regelbundet underhåll av cykelbanorna med sopning och lagning av hål
 • Tidig sandsopning på våren
 • Laddningsstationer för el-cyklar
 • Belysningen tänd längs cykelbanorna fram till 15 maj och från 5 augusti, eftersom mulna kvällar på våren är mörka.

För att fler ska fortsätta cykla när snön kommit behövs det snabb plogning av cykelbanorna och att de underhålls ordentligt hela vintern.

Att cykla på en oplogad cykelbana, en knölig, nertrampad spårig cykelbana eller en tidigare tinad och sedan ihopfrusen, spårig, osandad cykelbana väcker ilska och gör att många ställer undan cykeln.

Här listas de viktigaste insatserna för att det ska vara lätt att cykla vintertid och att fler ska vilja använda cykeln året runt.

 1. Snöröjning av cykelbanorna även vid de första snöfallen på hösten gör att fler fortsätter att cykla istället för att hyra en bilparkering för vintern
 2. Ploga vid 3-5 cm snö, som det lovas på kommunens hemsida
 3. Prioriterade cykelbanor ska vara snöröjda kl. 6.00 vardagar
 4. Ploga cykelbanorna även på helgen, om det snöat mer än 5 cm
 5. Ta fram en App som visar när cykelbanorna är plogade
 6. Cykelparkering i P-hus att hyra
 7. Tillgängliga och uppskottade cykelställ vintertid
 8. Siktröjning – ta bort snöhögar vid korsningar på cykelbanan
 9. Snabb skrapning av cykelbanorna vid töväder på våren så det inte blir frusna spår eller stora vattenpölar som inte går att cykla genom.
 10. Ordentlig sandning av isiga cykelbanor

Det finns en cykelplan sedan 2011 som beskriver kommunens ambitioner med cyklingen i Skellefteå.  Men för att cykelkulturen ska gå framåt, och att fler väljer cykeln även på vintern, så behöver det bli verkstad av ambitionerna.

Centerpartiet vill få fler året runt-cyklister och här är några konkreta förslag som vi vill genomföra:

 • De åtgärder som underlättar cykling som redan är beslutade om, måste blir utförda, till exempel vinterväghållning, barmarksunderhåll och cykelparkeringsåtgärder.
 • Det behövs en App som visar när cykelbanorna är plogade
 • Nattbelysningen på cykelbanorna ska vara tända till den 15 maj
 • Cykelparkeringar byggs ut, med tak vid skolor och större arbetsplatser, flervåningscykelställ vid busstationen och cykelparkeringar att hyra i P-husen
 • Laddningsstationer ska finnas för el-cyklar i centrala stan.

Det behövs nytt ledarskap i Skellefteå!

// Carina Sundbom