Närodlad integration

Många som kommer till Sverige är vana att odla i sitt hemland och saknar detta när man placeras ut i lägenhetskomplex runt om i Sverige. På vissa mindre orter i Sverige har asylsökande fått möjlighet att odla i anslutning till sina lägenheter. Centerpartiet vill öppna denna möjlighet för asylsökande även i våra samhällen. Vi vill att kommunen undersöker möjligheten att upplåta outnyttjad kommunal mark till odlingslotter.

Alla människors lika rätt och värde är grunden i Centerpartiets politik. Att människor från olika delar av världen kommer till Sverige är bra.

En av våra utmaningar med mottagandet av människor på flykt är att tillhandahålla någon form av meningsfull aktivitet, dels under asylprocessen som kan ta flera år och dels under integrationsfasen i vårt samhälle.

Många som kommer till Sverige är vana att odla i sitt hemland och saknar detta när man placeras ut i lägenhetskomplex runt om i Sverige. På vissa mindre orter i Sverige har asylsökande fått möjlighet att odla i anslutning till sina lägenheter. Centerpartiet vill öppna denna möjlighet för asylsökande även i våra samhällen. Vi vill att kommunen undersöker möjligheten att upplåta outnyttjad kommunal mark till odlingslotter.

Att odla är både stimulerande och rogivande, det ger en känsla av meningsfullhet i vardagen, som uppskattas av många som kommit hit på flykt. Odlingslotterna bör vara tillgängliga för och erbjudas både nyanlända och infödda. Dom ska förslagsvis placeras i närheten av de lägenhetsområden på de orter, där många nyanlända bor i dagsläget. Odlingslotterna bör ha tillgång till någon form av sommarvatten.

Vi i Centerpartiet vet att en meningsfull fritid, utomhusvistelse och närodlad mat bidrar till välbefinnandet och kan vara en viktig del i integrationsarbetet. Det ger utveckling Framåt!

Därför vill vi att kommunen inventerar lämplig och tillgänglig kommunal mark som skulle kunna användas som odlingslotter, med tillgång till sommarvatten. Odlingslotterna bör finnas inom rimligt avstånd från lägenhetsområdena där många nyanlända bor i dagsläget, och ska göras tillgängliga och erbjudas till både nyanlända och infödda.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå och riksdagskandidat för  Centerpartiet Västerbotten