Till innehållet

Bara halvgjort! Uruselt förslag för landsbygderna!

Skellefteå kommun har beställt en utredning kring kollektivtrafiken i kommunen, och har utifrån den tänkt förändra busslinjer och tidtabeller. Utredningen visar att stan och de större orterna får fler turer, och för de som bor nära dessa busslinjer är utredningen bra, de får bra tillgång till bussen. Problemet är att det är så många som blir utan buss och att vi inte vet konsekvenserna av förändringen.

Nu vill S och V stressa fram ett förslag som är dåligt utrett och lämnar fler frågetecken än svar. Vi i Centerpartiet vill ha en bättre utredning om vilka konsekvenserna blir med det aktuella förslaget.

Det är tydligt att Sossarna och Vänstern vill att det ska vara bra tillgång till busslinjer inför valet, när det går fram med vallöfte att gymnasieungdomar ska få åka gratis buss. Tyvärr kommer inte de ungdomar som bor på landsbygden att kunna nyttja detta, eftersom det inte kommer att gå bussar utanför de större orterna i kommunen. Vi i Centerpartiet tycker detta slår hårt mot landsbygden och funderar även över likställighetsprincipen. 3 § Kommunallagen säger att kommunen ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl. Att bo på landsbygden kan inte vara ett sakligt skäl till att inte kunna åka kollektivt.

Centerpartiet vill veta vilka konsekvenser förslaget ger inom några områden och kan inte rösta för det halvfärdiga förslag som ligger. Detta även om man måste göra en specialupphandling av busstrafik för nästa period.

Det handlar om att utreda hur beslutet kommer att påverka de orter som tappar kollektivtrafik, och vilka konsekvenser det ger för t ex boende, fritidsvistelse, företag, bussgods och landsbygdsutveckling. Hur ska landsbygdsborna kunna ta sig till tätorten eller stan, om det inte längre finns en buss att åka med? Får de åka med skolbussen? Blir turismen lidande? Hur kommer bussgodsleveranserna att fungera?  Är det landsbygdsutveckling att ta bort möjligheten att åka kollektivt? Varför är inte detta förslag till beslut landsbygdssäkrat?

Det handlar om att utreda vilka konsekvenser det blir för grundskolor, gymnasieskolor, elever och föräldrar och andra bussresenärer med förändrade busslinjer, skolans schemaläggningar, hållplatser längre bort från skolor i stan och möjlighet för privatpersoner att kunna åka med skolskjutsen. Har skolorna resurser att lägga om scheman och beställa skolskjuts som ger bättre tider för eleverna? Hur löser skolan resorna för elever som inte bor i skolans upptagningsområde, till exempel de som har växelvis boende eller har valt en annan skola? Möter skolpersonal upp vid skolhållplatser när de inte längre kommer att finnas i direkt anslutning till skolan? Kan andra än eleverna få möjlighet att åka med skolskjutsen och hur fungerar biljettköp och försäkringar?

Det handlar även om att finna möjligheter för fler att åka kollektivt. Ett sätt kan vara att utveckla anropsstyrd trafik, ”Ringbilen”, som kan användas som ett komplement till nya busslinjer. Men Ringbilsystemet borde vara utredd tillsammans med de nya busslinjerna, innan beslut tas om nytt kollektivtrafiksystem.

Att det dessutom kommit ett tilläggsförslag från utredaren, att ta bort alla Ringbilslinjer som inte använts på två år eftersom  det blir så dyrt om ungdomar med gratis kollektivtrafik använder Ringbilen, är nog det fräckaste förslaget på länge! Förslaget slår undan fötterna på skolelever och andra resenärer, som bor utanför tätorterna och har haft Ringbilen som ett komplement till busstrafiken.

Därför vill vi i Centerpartiet att det görs ett omtag och att det utreds mer, så vi vet vilka konsekvenser ett beslut om det nya kollektivtrafiksystemet ger.

Vi vill att kollektivtrafiken ska föra Hela kommunen Framåt!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

Centerpartiet yrkade återremiss för mer utredning i dessa frågor:

  • Utred hur beslutet kommer att påverka de orter som tappar kollektivtrafik, och vilka konsekvenser det ger för t ex boende, fritidsvistelse, företag, bussgods, landsbygdsutveckling
  • Utred vilka konsekvenser det blir för grundskolor, gymnasieskolor, elever och föräldrar och andra bussresenärer med förändrade busslinjer, skolans schemaläggningar, hållplatser längre bort från skolor i stan och möjlighet för privatpersoner att kunna åka med skolskjutsen
  • Utred hur anropsstyrd trafik ”ringbil” kan vara ett komplement till ny linjedragning, innan beslut tas om nytt kollektivtrafiksystem.