De köpte grisen i säcken!

Idag har Skellefteå kommun tagit beslut om ett nytt kollektivtrafiksystem. Vad innehöll beslutet?  Jo, att kollektivtrafiken ska förändras och finansieras i enlighet med förslag, från och med hösten 2019. Förslaget visar vilka sträckor bussen ska trafikera genom stan och ut till våra kommundelscentran. Men förslaget innebär att det inte blir några bussar på landsbygderna!

Idag har Skellefteå kommun tagit beslut om ett nytt kollektivtrafiksystem. Vad innehöll beslutet?  Jo, att kollektivtrafiken ska förändras och finansieras i enlighet med förslag, från och med hösten 2019. Förslaget visar vilka sträckor bussen ska trafikera genom stan och ut till våra kommundelscentran. Förslaget säger att det bara blir några miljoner dyrare än vad det kostar idag, och att det blir tätare turer i stan och till och från våra tätorter.

Vi i Centerpartiet tycker inte att underlagen var tillräckliga.

Är det här en landsbygdsfientlig utveckling som majoriteten vill rösta igenom? Vi vet inte, men det förslag som röstades om är definitivt landsbygdsfientligt!

Jag har inga synpunkter på förslaget hur busslinjer och tidtabeller ordnas i stan och i tätorterna. Det kan behövas moderniseras, och det blir bra för de som bor i stan och i tätorter.

Men… Det finns så många frågetecken runt om!

  • Hur kan landsbygdsborna åka kollektivt?
  • Hur kommer detta att påverka landsbygden?
  • Vilka konsekvenser blir det för allt runt skolorna?

Förslaget är att bussen bara ska trafikera stan och tätorter. Visst borde anropsstyrd trafik ”ringbilen” vara ett komplement!? Här borde ringbilssystemet och olika varianter av upphandling av det vara utrett och presenterat tillsammans med detta trafiksystem så att vi får en lösning för Hela kommunen! (Istället har förslag funnits om att plocka bort ringbilar så att skolungdomar inte ska kunna nyttja dem…)

Hur kommer beslutet att påverka de orter och byar som tappar sin buss? Kommunfullmäktige har beslutat att beslut som berör landsbygderna ska landsbygdssäkras. Besluten ska även jämställdhetssäkras. Men detta är inte gjort!

Centerpartiet har tidigare lagt förslag om samhällsanalyser ska göras vid omfattande förändringar, gällande ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Förslaget blev nedröstat eftersom det ”redan görs någon form av samhällsekonomisk analys inför större beslut”. Men trots att detta beslut kommer att få stor påverkan på samhället så har ingen analys gjorts eller presenterats för oss hur beslutet påverkar. Vilka konsekvenser får beslutet för boende, företag, turism, godsdistribution eller landsbygdsutveckling?

Hur påverkar beslutet grundskolorna och gymnasieskolorna? Hur ska de arbeta i sina organisationer? Hur kan de samarbeta mellan skolor och skolformer? Hur påverkas elever, föräldrar, fritids?

Och hur blir möjligheterna för privatpersoner att åka med skolskjutsen? Här har S och Lorents Burman gett muntliga löften. Men vi vet inte Om eller Hur det går att lösa. Och skolbussarnas tider är väl inte optimala om man ska in till stan och handla?

Nej! Detta ger bara mer frågetecken!

Därför vill Centerpartiet att frågan skulle återremitteras att få mer utredning och svar på våra frågor, innan vi skulle ta beslut om ett nytt kollektivtrafiksystem.

Ett argument mot vår önskan om mer utredning var att det är dags att göra ny upphandling av busslinjer. Men det är fullt möjligt att göra en upphandling på kort tid så att vi kan ha ett heltäckande förslag innan beslutet ska tas.

Att rösta för ett nytt kollektivtrafiksystem utan att ha mer kunskap om konsekvenserna är som att köpa grisen i säcken. Därför yrkade Centerpartiet på återremiss för utredningar. Detta avslogs, så Centerpartiet avstod att rösta i frågan om nytt kollektivtrafiksystem.

Det behövs nytt ledarskap i Skellefteå!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå