Våra barn ska inte leka på giftiga lekplatser

Det byggs väldigt mycket nu. Det byggs flera nya skolor, förskolor och bostäder. Och på dom här nya områdena ska det finnas plats för barn och ungdomar att leka, idrotta och umgås. Därför byggs det även lekytor, grönytor och ytor för idrott. Centerpartiet vill att dessa ska byggas giftfria och miljömässigt hållbara. För vi vill inte att barnen ska leka på giftiga lekplatser.

Vet föräldrarna vad barnen kommer i kontakt med på lekplatser och idrottsplatser?  Och hur miljövänliga är dessa platser? Vi i Centerpartiet vill att våra barn och unga ska kunna leka och idrotta utan risk för skadliga ämnen och material.

Därför vill Centerpartiet att dessa platser ska vara byggda med giftfria material. Till exempel vill vi minska användning av däcksrester i konstgräsplaner och på lekytor. Det är vanligt att gamla bildäck mals och används som granulatmaterial där. Återanvändning är i grund och botten bra men gamla däck kan innehålla flera skadliga ämnen. Vi vill inte ha tillbaka det i kretsloppet och det ska inte finnas där barn leker och idrottar. Kokos- eller korkgranulat går bra att använda istället för bildäcksresterna. Här kommer även problemen med mikroplaster in. Finns det material på våra lekytor som släpper ifrån sig mikroplaster?

Vi i Centerpartiet vill använda mer biobaserade material på platser som framför allt används av barn, för att få miljömässigt hållbara och hälsosamma platser. Kommunen har ett stort ansvar som upphandlare, och bör köpa in biobaserade material och giftfria material till lekplatser och konstgräsplaner. Det är också viktigt att miljökonsekvens-beskrivningar görs på såna anläggningar. Då kan gifter, miljöfarliga ämnen och mikroplastläckande material upptäckas och sedan tas bort.

För våra barn och unga ska ha giftfria och hållbara platser för lek och idrott.

Det för Skellefteå Framåt!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå