Stad och land - hand i hand

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Och på den grunden vill vi föra Skellefteå framåt. Kommunen växer och kan bli upp till 100 000 invånare. Stad och landsbygd behöver arbeta tillsammans för att nå detta. För det som är bra för stan gynnar landsbygden, och det som är bra för landsbygden är också bra för stan.

Staden och våra olika typer av landsbygder är lika viktiga, fast på olika sätt. För att ha förutsättningarna för att föra Skellefteå framåt behövs satsningar inom flera områden:

Företagen behövs både i stan och på landsbygden, för både stan och landbygden är lika beroende av företagande och jobb.  Därför måste det bli enklare att starta och driva företag, till exempel genom minskat regelkrångel, och det behövs fungerande, snabbt Internet i hela kommunen.

De gröna näringarna är viktiga både för stan och för landet. Att satsa på mer närodlad mat i våra skolor och på våra äldreboenden ger klimatsmart mat och möjlighetet till fler företag och jobb på landsbygden.

Lätta på byggbromsarna. I kommunen finns gott om fantastisk natur där det finns utrymme för naturupplevelser och rekreation. Vi har även gott om plats för att kunna erbjuda fantastiska boendemiljöer för den som så önskar, även vid vatten. Centerpartiet vill bygga långsiktigt hållbara boendeområden i hela kommunen. Vi vill ta fram planer för var det passar att bygga bostäder och fritidshus snabbt och enkelt, även i strandnära lägen.

Små och stora skolor ger valfrihet. Utvecklingen i dag styrs åt centralt placerade stora skolor. Centerpartiet vet att miljön i stora skolor inte passar alla elever och att en skola många gånger är livsnerven i en by, därför behövs även de små skolorna. Därför vill vi behålla och utveckla de mindre skolorna så långt det är möjligt, för elevernas och ortens skull.

Det är viktigt att fler väljer att åka buss för miljön och klimatets skull. Men om det ska vara möjligt måste det finnas bussförbindelser även på landsbygden. Vi i Centerpartiet vill ha en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen, som gör det möjligt för ung som gammal att ta bussen till skola, jobb och fritidsaktiviteter. Därför behövs ett nytt system för kollektivtrafik som ger möjlighet att resa kollektivt även från landet. En fungerande busstrafik knyter ihop stad och land.

Det finns många utmaningar att få stan och våra landsbygder att gå hand i hand. Stan förstår inte alltid att uppskatta värdena som landsbygden ger. Lansbygderna är ofta kritiska till stan, och uppskattar inte stans värden. Här behövs ett skifte för att både höja status och förståelse.

Det handlar om valfrihet, tillgång till mat, fritid och rekreation, tillgång till ren miljö och om ekonomiska förutsättningar.

Centerpartiet vill att staden och landsbygderna ska arbeta tillsammans – hand i hand. Så att du ska kunna få vardagen att fungera, oavsett var i kommunen du vill bo. Det behövs för utvecklingen i Skellefteå.

Du ska själv kunna välja var du vill bo och verka, det ska inte kommunala verksamheter eller stadsfixerade politiker bestämma.

Vi kallar det närodlad politik.

Skellefteå behöver ett nytt ledarskap!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå och kommunfullmäktigekandidat