Ett starkt politiskt lag, Centerpartiet

Centerpartiet i Skellefteå har ett starkt politiskt lag till nästa mandatperiod. Vi ser fram emot att driva våra frågor för att kunna föra Skellefteå framåt. Vi har både rutinerade ledamöter och nya politiker i vårt lag och det känns jätteroligt att få jobba tillsammans, säger Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.

Vid Centerpartiets nomineringsstämma i Skellefteå utsågs Centerpartiets ledamöter till Skellefteå kommuns nämnder och styrelser för nästa mandatperiod. Inbjuden gäst till stämman var Helena Lindahl, Centerpartiets ledamot från Västerbotten, som berättade om det politiska läget på riksnivå och om hoten mot äganderätten.

  • Centerpartiet i Skellefteå har ett starkt politiskt lag till nästa mandatperiod. Vi ser fram emot att driva våra frågor för att kunna föra Skellefteå framåt. Vi har både rutinerade ledamöter och nya politiker i vårt lag och det känns jätteroligt att få jobba tillsammans, säger Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.

Carina Sundbom valdes till gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå, till kommunstyrelseledamot och till kommunstyrelsens arbetsutskott. Till vice gruppledare och kommunstyrelseledamot valdes Maria Bernsson.

Katarina Larsson ordinarie ledamot i för- och grundskolenämnden, ersättare Tapio Tuoma.

Kjell Bergmark ordinarie ledamot i gymnasienämnden, ersättare Cecilia Ackermann.

Gabriella Rymark ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämnden, ersättare Leif Wikberg.

Tobias Holmström ordinarie ledamot i bygg- och miljönämnden, ersättare Stefan Pettersson.

Leif Holmqvist ordinarie ledamot och vice ordförande i nämnden för support och lokaler. Ersättare Olle Markgren.

Håkan Andersson ordinarie ledamot i socialnämnden, ersättare Anna From-Lindqvist

Oscar Wellman ordinarie ledamot i fritidsnämnden, ersättare Stig Eriksson.

Agneta Pohjanen ordinarie ledamot i konsumentnämnden och i överförmyndarnämnden.

Ann-Christin Falkman ordinarie ledamot i kulturnämnden.

Ellinor Forsell-Lindberg ordinarie ledamot i personalnämnden.

Stig Eriksson  ordinarie ledamot i valnämnden.

Ledamöter till bolagsstyrelserna utsågs också:

Skellefteå Kraft AB – Conny Sandström, vice ordförande

Skebo – Kjell Bergmark och Anna Holmström

Skellefteå Industrihus – Anders Rutdal

Skellefteå Buss – Anna From-Lindqvist

Skellefteå Airport – Maria Sandström

I kommunfullmäktige är Centerpartiet representerade av:

Carina Sundbom, Maria Bernsson, Kjell Bergmark, Gabriella Rymark, Håkan Andersson, Katarina Larsson och Pär Brubäcken. Ersättare är Oscar Wellman, Anna From-Lindqvist, Conny Sandström och Maria Sandström.

// Carina Sundbom