Går det att cykla på vintern?

Har du funderat på att cykla i stan i vinter? Med dubbdäck och bra lyse på cykeln, cykelhjälm och bra kläder, och bra underhåll av cykelbanorna så är det inga problem att cykla på vintern. Bara cykelbanan är plogad och sandad!

Cykling är bra för mycket. Det ger motion och frisk luft, är ett billigt och snabbt transportmedel i stan, det minskar behovet av parkeringar och behovet av bil, minskar koldioxidutsläppen och ger frihet och oberoende.

Varför är det då så många som ställer undan cykeln när det blir vinter?

Ja, man blir ilsken om man måste cykla på en oplogad cykelbana, en knölig, nertrampad spårig cykelbana eller en tidigare tinad och sedan ihopfrusen, spårig, osandad cykelbana. Sånt gör att många ställer undan cykeln vid första snöfallet.

Hur ska vi kunna öka cyklingen även på vintern? Centerpartiet har många förslag för att göra det enklare att välja cykeln.

  1. Ploga vid 3-5 cm snö, som det lovas på kommunens hemsida
  2. Prioriterade cykelbanor ska vara snöröjda kl. 6.00 vardagar
  3. Ploga cykelbanorna även på helgen, om det snöat mer än 5 cm
  4. Ordentlig sandning av isiga cykelbanor
  5. Ta fram en App som visar när cykelbanorna är plogade
  6. Cykelparkeringar byggs ut, med tak vid skolor och större arbetsplatser, och cykelparkering i P-hus att hyra
  7. Laddningsstationer ska finnas för el-cyklar i centrala stan.
  8. Tillgängliga och uppskottade cykelställ vintertid
  9. Siktröjning – ta bort snöhögar vid korsningar på cykelbanan

Mycket av detta finns beslutat i en Cykelplan från 2011, uppdaterad 2017. Där har kommunen höga ambitioner med cyklingen i Skellefteå.

Men för att cykelkulturen ska gå framåt, och att fler väljer cykeln även på vintern, så behöver det bli verkstad av ambitionerna och besluten i Cykelplanen. Det kostar pengar, men bilparkeringar, koldioxidutsläpp, och dålig hälsa kostar kommunen och hela samhället än mer.

Tekniska nämnden borde genomföra de cykelfrämjande åtgärdena som är beslutade, och jag har motionerat om detta i Skellefteå kommunfullmäktige. Som svar fick jag att man har ”inget budgetanslag till detta”. Alltså har man inte prioriterat cykelplanen och fler året runt-cyklister.

Gör om och gör rätt, tekniska nämnden! Prioritera cykeln framför bilen, det vinner alla på!

Det behövs nytt ledarskap i Skellefteå.

// Carina Sundbom