Flytta ut kommunala jobb från stan till komundelarna

Kommunorganisationen i Skellefteå vill att statliga jobb bör flyttas från Stockholm till Skellefteå och arbetar strategiskt med denna decentraliseringsfråga. Det är jättebra tycker vi i Centerpartiet. Vi tycker även att kommunala tjänster ska kunna flyttas ut från stan till våra kommundelar.

Vi centerpartister vill att decentraliseringen ska ske även i vår kommun. Helena Moen, vår centerpartist från Ljusvattnet, har drivit denna fråga. Hon har motionerat om att ”kommunen ska utreda vilka kommunala tjänster som helt eller delvis skulle kunna utlokaliseras från staden”. Hon vill även att utredningen ska innefatta att ”utreda vilka platser utanför Skellefteå stad som skulle kunna passa för en utlokalisering av olika kommunalt anställda”. Och nu ska detta utredas!

Vi vet att det är möjligt att personal kan arbeta på annan plats än i stan. Vad som behövs är en bra arbetsplats med säkert Internet. Det kan ge personal möjlighet att ha närmare kontakt med invånarna på orten och närmare till olika lokala nätverk. Det sparar miljön när personal inte behöver köra in till stan alla dagar och det kan spara hyreskostnader för arbetsplatser när det oftare är billigare att hyra lokaler utanför stan. Det är bara viljan som stoppar detta.

På senaste kommunfullmäktige behandlades Helena Moens motion, och fick bifall av ett enigt fullmäktige. Jag har sällan blivit så glad över ett beslut. Förslagen ska nu utredas hur det går att genomföra. Detta ger våra ytterområden möjlighet att få fler kommunala tjänster i sina närområden.

Än är vi inte framme till att kommunen verkligen decentraliserar arbetena, men vi är i alla fall på väg. Jag kallar det delseger för landsbygdsutveckling.

//Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

Läs hela motionen nedan.

UTLOKALISERING AV OFFENTLIGT ANSTÄLLDA I SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd , skriver man att statliga jobb bör utlokaliseras från Stockholm. Man skriver att kommuner med besvärlig arbetsmarknadsstruktur, kommuner som under en tid fått minskat antal statligt anställda och kommuner med en längre tids befolkningsminskning bör prioriteras i detta arbete (s. 186191). Man kan väl säga att det har gått sådär med just den punkten.

Men hur ser det då ut i Skellefteå? Tar vi fasta på det denna utredning menar, att utlokalisering av statliga jobb ger utveckling i en hel region? Nja, det kan man väl inte säga. Det är väldigt sällan man hör att Skellefteå kommun har planer på att utlokalisera tjänstemän av olika slag utanför kommunen. Ibland undrar jag om tanken ens har slagit vissa politiker, att man faktiskt kan utlokalisera vissa anställda från staden.

Vad blir effekterna för Skellefteå kommun att alla kommunala tjänster i någon mån är centraliserade till Skellefteå? Förutom fysisk närvaro av tjänstepersoner i kommundelarna och diversitet på den lokala arbetsmarknaden leder detta även till att kommunanställda inte deltar i nätverk på samma sätt utanför staden som i staden.

Ofta är ett argument att centralisering är mer kostnadseffektivt, att vi inte har råd att ha tjänstemän utlokaliserade i hela kommunen. Det jag undrar med denna motion är; har vi verkligen råd att låta bli att utlokalisera dessa värdefulla arbetstillfällen? Finns det tjänster som skulle kunna tillåta att personen jobbar utlokaliserad några dagar under veckan?

Med anledning av detta föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar att:

  • Utreda vilka kommunala tjänster som helt eller delvis skulle kunna utlokaliseras från staden
  • Utreda vilka platser utanför Skellefteå stad som skulle passa för en utlokalisering av olika kommunalt anställda.

Helena Moen (C)