Vill vi ha utveckling på landsbygderna?

Centerpartiet har landsbygdsfrågorna högt upp på den politiska agendan. Tyvärr så är det inte samma engagemang från andra partier. Vi ser hur centralisering och stordrift tar över. Majoriteten hävdar att det är enklare och billigare att ge service i stan och i tätorterna. Och de vill inte peka ut var på landsbygderna det ska finnas service i framtiden.

Frågor som rör utveckling och förbättring av våra landsbygder är viktiga för Skellefteå. Men vi behöver satsa mer på våra landsbygder eftersom de behövs, både för en bra livsmiljö och för att målet 80 000 invånare 2030 ska klaras.

Centerpartiet har landsbygdsfrågorna högt upp på den politiska agendan. Vi ser fördelarna med landsbygdsutveckling: att kunna välja att bo på landsbygden, att driva företag på landsbygden, att kunna ha barnomsorg och skola i någorlunda närhet, och att vara delaktig i utvecklingen i sin by. Tyvärr så är det inte samma engagemang från andra partier. Vi ser hur centralisering och stordrift tar över. Majoriteten hävdar att det är enklare och billigare att ge service i stan och i tätorterna. Och de vill inte peka ut var på landsbygderna det ska finnas service i framtiden.

Vill vi ha utveckling på landsbygderna? I så fall behövs mer fokus på att lyfta landsbygderna. För att få bästa möjliga förutsättningar anser vi att det behövs speciell kompetens från den kommunala verksamheten, med ett helhetsansvar för landsbygdsutveckling.

Idag är landsbygdsfrågorna spridda på många olika poster och ofta saknas det en helhetssyn och begränsad tid att driva utveckling och förbättring. Vi i Centerpartiet ser att landsbygderna utvecklas bättre med en specifik tjänst som landsbygdsutvecklare.

Så här kan man beskriva vad en landsbygdsutvecklare gör:

En landsbygdsutvecklare ska vara kommunens ingång i frågor som rör landsbygdsutveckling hos medborgarna och stöttar lokala initiativ och organisering i nätverk, föreningar och andra grupper. Hen ska ha god kunskap om samhälls- och landsbygdsfrågor och behövs som kommunens expert kring hur olika beslut påverkar landsbygden.

Landsbygdsutvecklaren ska också ha en sammanhållande funktion för de olika förvaltningarna i kommunen. Det behövs dels för att minska de stuprör som finns idag, där den ene inte vet vad den andre gör, dels för att växla upp landsbygdsfrågorna och synliggöra konsekvenser av beslut som tas i kommunen.

Centerpartiet vill ha en kommunal landsbygdsutvecklare, som är spindeln i nätet när det gäller att skapa attraktivitet och utveckling på våra landsbygder. Denna tjänsteperson ska vara ”porten” in till kommunen, vara ett bollplank, kan hålla koll på vad som händer runt om i landet som kan vara intressant för våra landsbygdsbor. Hen ska även integrera landsbygdsfrågorna i de beslut som ska tas i kommunen.

Vi behöver någon som har tid för landsbygdsfrågorna, som har ett genuint intresse för landsbygdens utveckling och som kan hjälpa politiken att landsbygdssäkra de politiska besluten.

Vi i Centerpartiet vill ha utveckling på landsbygderna. Vi tror på möjligheterna och vi vet att en landsbygdsutvecklare som har tid och kunskaper kan hjälpa till att driva landsbygdsutvecklingen Framåt!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå