Pride i Skellefteå

I veckan är det Skellefteå Pride

På lördag är det storslagen final för prideveckan på Skellefteås gator. En dag fylld av kärlek men också en viktig politisk kamp för människor att kunna leva sina liv som de vill. En demonstration och en kraftsamling för mänskliga rättigheter.

Samtidigt finns de som vill något helt annat. Som hatar allt som det öppna samhället står för.

Som politiker måste vi tydligt markera mot mörkrets krafter, oavsett om det är nazister, antisemiter eller radikala islamister. Detta eftersom grundläggande politiska och mänskliga värderingar står på spel. Där krafter som ställer människor mot varandra har växt sig allt starkare. Krafter som vill backa bandet, ta oss bakåt mot mindre frihet, mindre samarbete, mer misstro och mer slutenhet.

Det är dock inte bara nazister som står för denna slutenhet. Krafter som kämpar mot öppenhet är tydlig i världen. I ungefär 25 av världens över 200 länder erkänns samkönade äktenskap. I ungefär 70 länder är homosexuella handlingar förbjudna och i över 10 länder finns det inskrivet i lagen att en homosexuell handling är förenat med dödsstraff. På flera ställen i Europa så har under de senaste åren populistiska regeringar kommit till makten, inte sällan med åtstramningar på grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som följd. I flera europeiska länder attackeras också prideparader.

Vi måste påminna oss om att Sverige inte är någon skyddad idyll från dessa åsikter. Vi slår oss ofta på bröstet i Sverige, och konstaterar att vi är öppnast, tolerantast och bäst. Men samtidigt ser vi på platser att nazister tillåts demonstrera och radikala islamister sprider sitt hat. Denna närvaro i det offentliga rummet skapar oro, rädsla och otrygghet bland många grupper i befolkningen. Inte minst för HBTQ-rörelsen är de ett riktigt hot.

Men det finns saker vi kan göra. Vi kan välja att se på och tro att någon annan tar hand om det. Eller så låter vi det som skett vara en varning och börja mobilisera för att vinna värderingskampen. För givetvis är vi många, många fler.

Därför hoppas jag att så många som har möjlighet går i Skellefteå pride på lördag. För att tydligt propagera för ökad frihet och jämställdhet. För medmänsklighet och öppenhet.

De värderingar som pride står för är viktiga. I Skellefteå. I Europaparlamentet och runt om i världen. När andra vill stanna upp eller vända om och gå tillbaka – då måste vi gå framåt!

// Fredrick Federley (C) Europaparlamentariker

// Carina Sundbom (C) Gruppledare i Skellefteå

// Gabriella Rymark (C) Ordförande Centekvinnorna i Skellefteå