Där det bor människor ska det lysa

Centerpartiet anser att det ska lysa där människor bor. Vägbelysning ger egenvärde till byarna och bidrar till trygghet och attraktivare landsbygder. Men flera belysningar har många år på nacken och behöver snart renoveras eller bytas ut. 

För ett tag sedan kom ett besked om att belysningsföreningarna i byarna skulle betala 40 % av kostnaderna när belysningen ska bytas ut. Här har någon kört i diket, anser vi i Centerpartiet.

I Lövångers gamla kommun, till exempel, så står det tydligt i sammanläggningsprotokollet mellan Lövånger och Skellefteå kommun att Skellefteå kommun tar över drift, underhåll och förnyelse av belysning som forna belysningsföreningar byggt. Det är skamligt att Skellefteå kommun, 47 år senare, inte tänker hålla det avtal som är skrivet.

Har byborna en gång betalat belysningen vid installationen ska de inte behöva betala den flera gånger. Nu gör majoriteten i Skellefteå en kovändning när det gäller vem som ska betala utbytet av belysningarna. Kommunen ska stå för utbytet. Vi är naturligtvis nöjda över detta, allt annat vore oacceptabelt.

För Centerpartiet är det viktigt att där människor bor, där ska det också lysa!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

 

Nedan kan du läsa Centerpartiets uttalande från kretsstämman förra veckan, angående belysningen på landsbygderna.

Det ska lysa där människor bor! Under förra mandatperioden beslutade kommunfullmäktige om regler för gatubelysningen i Skellefteå kommun. Detta var en politisk kompromiss och Centerpartiet, tillsammans med Alliansen, är beredda att skruva i dessa regler, om principen att det ska lysa där människor bor inte efterlevs. Det här är en viktig trygghetsfråga och en viktig markering för landsbygdens värde.

Vi vill även påskynda bytet till moderna, energisnåla och klimatvänliga armaturer. Det finns flera kommuner som har upprättat långtgående samarbeten med armaturleverantörer och på så sätt kunnat genomföra mer omfattande utbyten av gamla, energislukande och omoderna armaturer. Detta är en besparing för vår miljö och kommunens ekonomi. Detta bör innebära att belysningsföreningarna inte ska behöva delfinansiera belysningen ytterligare en gång. Moderna armaturer möjliggör även för bättre och mer flexibel användning av belysningen.

Vi i Centerpartiet vill öka investeringstakten i mer moderna, energisnåla och klimatvänliga gatlysen, så att det kan lysa där människor bor. För byborna, för ökad attraktivitet för landsbygden, för ekonomi och för miljön.

Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Skellefteå

Genom Carina Sundbom, gruppledare