DET SKA LYSA DÄR MÄNNISKOR BOR

Centerpartiet vill ha utveckling och tillväxt i hela kommunen. Vi vill inte stänga ner byar så det blir mörkt längs byavägen. Vi i Centerpartiet vill att det ska lysa där våra människor vill bo. Våra landsbygder är våra ”livsbygder”.

Idag finns det ett regelverk för vägbelysning i Skellefteå kommun. När regelverket ska användas blir det tydligt att det ger orimliga konsekvenser för många av våra byar i kommunen. När en belysningsanläggning måste bytas ut, så säger regelverket att man bara byter ut lamporna närmast fastigheter med bofasta. Om det är mer än 200 meter till nästa husgrupp så tar man bort belysningen mellan dessa husgrupper. I praktiken innebär det att många byar får långa, mörka partier längs byavägen. Det här är inte rimligt!

Därför vill Centerpartiet och Alliansen att regelverket görs om. Vi vill att Hela nuvarande belysningsnät längs vägar med fast boende, undantaget eventuella belysningspunkter efter privata infarter, proaktivt ska bytas ut under de kommande 10 åren. Och att Skellefteå kommun ska stå för hela kostnaden för detta utbyte.

För att finansiera detta vill vi att kommunen ska söka samarbeten med de belysningsanläggningsleverantörer som ligger i framkant, för att möjliggöra utbytena av belysningen.

S, V och Mp vill inte följa vårt förslag. De vill släcka belysningen mellan husgrupperna i byarna! När Centerpartiet frågar efter en bedömning av frågans betydelse för alla delar av kommunen, så kallad landsbygdssäkring, så vill majoriteten inte att en sådan bedömning görs.

Vi behöver ta tillvara på hela vår kommun, för utveckling, tillväxt och för fler möjligheter framåt, även på våra landsbygder!

Vi behöver nytt ledarskap i Skellefteå!

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå