Skellefteås plan över kommunen är 28 år gammal!

Skellefteå är i början av en exceptionell utvecklingsfas. Inte minst som en följd av Northvolts etablering. Det är ju jättebra! Men Centerpartiet ser samtidigt att det saknas ett helhetstänk. Vi saknar planer för vårt omland i utvecklingen. Centerpartiet vill att det satsas på utveckling framåt i hela kommunen.

Vi vill att det ska finnas aktuella planer för hela vår kommun. Hur ser det då ut i Skellefteå? Översiktsplanen över hela kommunen är från 1991, alltså 28 år gammal. Trots att det finns beslut att en översyn bör göras var 3-5:e år. Tittar vi närmare på kommundelscentran så är det gamla planer över dessa också. Fördjupade översiktsplanen över Kåge är från 1999, Jörns översiktsplan är från 1991 och Bolidens plan är från 1987.

Plan- och bygglagen säger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Fördjupade översiktsplaner kan upprättas för mindre delar av kommunen och gäller parallellt med hela kommunens översiktsplan, men det är den fördjupade översiktsplanen som pekar ut riktningen.

Riktningen från 1991 är inte densamma som vi behöver nu, när utvecklingen går mot 8000 fler invånare på tio år. Alla nya invånare och företag varken ryms i stan eller vill bo och verka i stan.

Det finns många större och mindre samhällen och byar som har olika typer av service idag, bygg vidare på dessa. Se till att planer är aktuella så det inte bromsar för företag och invånare som vill utveckla sin by eller samhälle. Det är inte ok att omlandets förslag till utveckling får stå tillbaka på grund av utvecklingen som sker i stan! För att klara av ett snabbare planeringsarbete så behövs en förstärkt planavdelning, vilket vi har satsat på i vårt Alliansförslag till budget.

Skellefteå ska vara en framsynt tillväxtkommun men finns modet hos majoriteten?

Anser majoriteten att en översiktsplan från 1991 är aktuell?

Vilka fördjupade översiktsplaner anser majoriteten vara aktuella?

Vilka fördjupade översiktsplaner anser majoriteten att de behöver uppdateras?

Hur kommer majoriteten att säkerställa kommunens skyldighet att ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen?

Dessa frågor ställer Centerpartiets Håkan Andersson till S-V-majoritetens kommunstyrelseorförande i Skellefteå kommunfullmäktige. Det blir intressant att höra om de har modet att förnya och utveckla Hela vår kommun.

Vi i Centerpartiet vill och vågar bygga en tillväxtkommun med hela vårt geografiska område.

Skellefteå behöver ett nytt ledarskap!

//Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå