Allt ska inte åt staan! Allt ryms inte i staan! Vi behöver använda Hela vår kommun för att klara utvecklingen som händer i Skellefteå!

Skellefteå är i en kraftig utvecklingsfas, Northvolt, kulturhus och nya skolor är på gång, och det är bra. Men Centerpartiet ser att det saknas ett helhetstänk, vi saknar vårt omland i utvecklingen. Vi vill att det satsas på utveckling i Hela kommunen. 

Ska kommunen växa med minst 8 000 invånare inom 10 år så behöver vi använda våra samhällen och byar för att alla nya invånare och företag ska rymmas. Vi behöver även använda våra samhällen och byar för att alla nya invånare och företag inte vill finnas i stan.

Därför vill Centerpartiet att aktuella planer för våra kommundelar och serviceorter tas fram och att arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygderna preciseras och visar konkret utveckling. Vill och vågar majoriteten det?

Det behövs översiktsplaner som visar utvecklingsmöjligheter och ger snabbare hantering av planer i kommundelarna. Många kommundelscentran och mindre serviceortet har väldigt gamla planer. Det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygden styr inte mot utveckling och tillväxt. Vi i Centerpartiet vill ha framåtdrivande, modiga planer både i orterna och på våra landsbygder.

Finns det en vilja hos ortsborna att vara med i utvecklingen av hela kommunen? Ja, när människor känner att de kan vara delaktiga. Här finns det ett jobb att göra, genom att lyfta ortens självkänsla och visa det positiva som pekar framåt.

Centerpartiet ser stora ekonomiska utmaningar i kommunala verksamheter, och därför blir det extra viktigt att ta hand om våra serviceorter som en bas i utvecklingen. En satsning för detta är en förstärkt planavdelning, vilket vi har satsat på i vårt Alliansförslag till budget.

Det finns många större och mindre samhällen och byar som har olika typer av service idag, bygg vidare på dessa. Se till att planer är aktuella så det inte bromsar för företag och invånare som vill utveckla sin by eller samhälle. Det är inte ok att omlandets förslag till utveckling får stå tillbaka på grund av utvecklingen som sker i stan!

Skellefteå ska vara en framsynt tillväxtkommun där alla kommuninvånare känner att de finns med. Centerpartiet vill satsa på 100 % av invånarna, när majoriteten satsar all energi på de 50 % som bor i stan.

Vi i Centerpartiet vill och vågar bygga en tillväxtkommun med hela vårt geografiska område!

Vill och vågar majoriteten det?

Centerpartiet har lämnat in en motion om utveckling i Hela kommunen till Skellefteå kommunfullmäktige. Vi vill att:

  • aktuella översiktsplaner för våra kommundelar och serviceorter tas fram
  • arbetet med fördjupad översiktsplan för landsbygderna preciseras och visar konkret utveckling

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå