Vi vill ha "Året runt-kolonibyar" koloniområden med permanent boende

För de som vill göra ett så litet miljöavtryck som möjligt och ändå bo relativt nära service och kollektivtrafik är ett litet, klimatsmart boende en möjlighet. Tänk dig ett koloniområde med permanentboende nära staden eller annan serviceort. En ”åretruntkoloniby”.

Centerpartiet vill att kommunen planerar och förbereder ett område med tomter. Vatten, avlopp, el och uppvärmningsmöjligheter ska finnas, i de mest miljövänliga alternativen. Allmänheten ska ges möjlighet att köpa tomt och sätta upp det hus man vill ha men med begränsad boendeyta, förslagsvis 25-75 m2, ett kolonilotthus. Tomterna bör vara tillräckligt stora för att tillåta odling i mindre skala.

I ett sådant kolonihusområde bör också finnas naturliga samlingsplatser t.ex. ett litet torg med parkbänkar och ev. en gemensam lokal för tvätt och garage eller carport.

Boendekostnaderna i ett boende som detta bör inte bli så höga att även människor med mindre tillgångar får en möjlighet till att äga en bostad med egen trädgård.

Visst finns det redan idag möjlighet att bygga små bostäder, men med en åretruntkoloniby lyfter man fram småskaliga, enklare och närodlade boenden som fler och fler efterfrågar idag.

Vi måste nu börja tänka kreativt och göra på nytt sätt för miljöns skull men även för att ge alla människor en möjlighet att bo och verka på ett sätt som passar dem.

För att kunna få till stånd dessa kolonilottsbyar så har vi lämnat in en motion till Skellefteå kommunfullmäktige.

Centerpartiet vill att ett nytt bostadsområde för permanentboende i små bostäder med tomt för kolonilottodling tas fram i eller nära staden, eller annan serviceort.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

// Ann-Christin Falkman, ersättare för Centerpartiet i Skellefteå kommunfullmäktige