Nytt år - nya möjligheter. Gott nytt år 2020!

Nu har vi lämnat året 2019 bakom oss. Ett år som varit händelserikt med både glädjeämnen och tuffa stunder. Och så tar vi nya tag detta nya år. Här är några av Centerpartiets nyårslöften som jag vill berätta om.

Det händer mycket positivt i Skellefteå nu. Northvolt bygger fabriken, Norrbotniabanans planering rullar på och Kulturhuset växer fram. Det ger framtidstro. Centerpartiet vill ta tillvara de krafter och idéer som även finns ute i våra byar och samhällen. Vi ser möjligheterna att stad och landsbygd kan gå hand i hand och kommer att arbeta för det.

Kollektivtrafiken. Det nya kollektivtrafiksystemet blev kaos och fiasko på många områden i kommunen. Här behövs det omtag så att det ges möjlighet även till landsbygdsbor att kunna åka kollektivt, och att busstrafik rullar enligt tidtabeller som utlovats, både i stan och till våra tätorter. Hela systemet var dåligt utrett och Centerpartiet ställde sig inte bakom det. Nu vill vi att det utreds ordentligt, med Hela kommunen som grund. Vi ställer gärna upp med våra kunskaper.

Vi ser en växande främlingsfientlighet och nationalsocialism breda ut sig i vår kommun. Här sprids hat, hot och rädsla. Men vi i Centerpartiet tror på människorna. Därför vill vi jobba för ett öppet samhälle, där alla människors lika rätt och värde är grunden, istället för att gå omkring och vara rädda och misstänksamma.

Centerpartiet tycker det är av största vikt att ytterkantspartierna SD och V ska hållas borta från inflytande över den politiska inriktningen. I Skellefteå ser vi till exempel hur liberala värderingar slås undan av den vänstervridning som majoriteten har i kommunfullmäktige.

Utmaningar som vi har att jobba med är att klara skolan och förskolan, där ekonomin har röda siffror och personalen sliter hårt. Vård och omsorg har också stora utmaningar, både ekonomiskt och personal som sliter hårt. Centerpartiet och Alliansen gör därför andra prioriteringar än majoriteten i vår justeringsbudget, just för kärnverksamheterna.

Andra utmaningar är miljö och klimat. Här kommer Centerpartiet att driva på stora och små förändringar som kan förbättra vår miljö. Från återvinning och hållbara upphandlingar till förnybara bränslen och miljöteknik.

Förra året slöts Januariavtalet med många bra Centerlösningar, och här kommer Skelleftecentern att arbeta med att få igenom många delar som finns i Januariavtalet. Vi vill ha bättre möjligheter att tanka och ladda fordon med fossilfri energi. Vi vill ha valfrihet i välfärden. Det behövs en mångfald av aktörer och likvärdiga villkor för alla aktörer inom välfärden oavsett driftsform. Det ska inte vara vinstförbud eller andra vinstbegränsningar för välfärdens privata aktörer. Det ska även vara lika villkor för både privata och offentligt drivna skolor och höga kvalitetskrav ska vara styrande. Den digitala infrastrukturen ska byggas ut i hela kommunen och det behövs omfattande regelförenklingar för att förenkla och förkorta planprocessen vid bostadsbyggande. Nu återstår bara att Socialdemokraterna i Skellefteå kommunfullmäktige står fast vid Januariavtalet även i vår kommun.

Nu börjar ett nytt år, med nya möjligheter. För Centerpartiet innebär det närodlad politik och arbete för ett nytt ledarskap för Skellefteå.

Vi vill ha ett grönt, tryggt och företagsamt samhälle där du bestämmer mer över din vardag – var du än bor. Med alla människors lika rätt och värde.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå