Fler vinter-cyklister

Cykling är bra för mycket. Men att vinter-cykla på en oplogad cykelbana, en knölig, nertrampad spårig cykelbana eller en tidigare tinad och sedan ihopfrusen, spårig, osandad cykelbana väcker ilska och obehag, och gör att många ställer undan cykeln.

Om fler Skelleftebor cyklade skulle det ge många vinster. Cyklisten får de hälso- och ekonomiska fördelar som cyklingen ger, parkeringsplatserna i centrum räcker till de som kommer in från ytterområdena, och koldioxidutsläppen kan minskas rejält. Det gäller även vintertid.

Här är de viktigaste insatserna för att det ska vara lätt att cykla vintertid:

  1. Ploga vid 3-5 cm snö, även på helgdagar
  2. Prioriterade cykelbanor ska vara snöröjda kl. 6.00 vardagar.
  3. Ordentlig sandning av isiga cykelbanor och snabb skrapning av cykelbanorna vid töväder
  4. Siktröjning – ta bort snöhögar vid korsningar på cykelbanan
  5. Ta fram en App som visar när cykelbanorna är plogade
  6. Cykelparkeringar i P-husen att hyra, och tillgängliga, uppskottade och sandade cykelställ i gatuplan.

Det finns en cykelplan sedan 2011 som beskriver kommunens ambitioner med cyklingen i Skellefteå. Men att underhålla cykelbanorna för vintercykling kostar pengar och det är det argumentet som används när cykelplanen inte följs. Hur mycket pengar som faktiskt läggs på vinterunderhållet av cykelbanorna får vi inte veta, trots att det finns beslut på att detta ska redovisas. Används pengarna på ett miljövänligt rätt sätt?

Nu behövs krafttag. Ska fler välja att cykla även på vintern, gör då verkstad av cykelplanen!

Skellefteå behöver nytt ledarskap!

I en motion till Skellefteå kommunfullmäktige föreslår jag dessa åtgärder för att fler ska välja att cykla även på vintern:

  • Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra de cykelfrämjade åtgärder som har beslutats gällande vinterväghållning, och cykelparkeringsåtgärder
  • Ta fram en App som visar när cykelbanorna är plogade
  • Cykelparkeringar byggs ut, med tak vid skolor och större arbetsplatser, flervåningscykelställ vid busstationen och cykelparkeringar att hyra i P-husen
  • Ta fram laddningsstationer för el-cyklar i centrala stan.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå