Att producera växtbaserade livsmedel med solenergi i hela landet

Hur ska vi klara vår självförsörjning av livsmedel och hur ska vi klara att minska koldioxidutsläppen? Ett sätt är att satsa på att kunna odla växtbaserade livsmedel i hela vårt avlånga land, med solen som förnyelsebar energikälla.

Centerpartiet ser klimat- och miljöutmaningarna som Sverige och världen står inför. Ska vi klara utmaningarna behövs många nya tekniker och incitament. Det handlar bland annat om koldioxidutsläpp från transporter och livsmedelsproduktion.

Idag är Sverige beroende av import av många livsmedel, och är därigenom väldigt sårbara. Om vårt land ska kunna vara självförsörjande på växtbaserade livsmedel, så måste förutsättningar skapas så att jordbruket kan producera det vi behöver.

Ett hinder är vårt klimat som gör det svårt att odla vissa grödor. Här kan växthusodling som är självförsörjande på energi vara ett alternativ. Idag finns teknik att nyttja solenergi som kan lagras för att klara den kalla och mörka årstiden, och detta passar väldigt bra för växthusodling.

Det finns energisystem som passar växthus. Växthustak utrustas med solceller och i ett samspel med batteri, elektrolys, vätgaslager och bränslecellsdrift kan man lagra solenergin från soliga dagar. För vinterns behov omvandlas vätgasen till el och till värme*.

Investeringarna i sådana anläggningar är dyra och enskilda företag kan ha svårt med finansieringen. Därför bör Centerpartiet arbeta för att staten tar ett ansvar för att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar för denna typ av solenergiförsörjning

Kan Sverige öka självförsörjningsgraden av växtbaserade livsmedel så kan transporterna minskas med minskade koldioxidutsläpp som följd. Koldioxidutsläppen minskar även om man byter ut växthusens uppvärmning från fossila bränslen till solenergi.

Sveriges regering och riksdag får här ett stort ansvar, att skapa ekonomiska förutsättningar så att de som investerar i denna typ av solenergiförsörjning inte blir tyngda av en stor ekonomisk börda.

Att kunna odla växtbaserade livsmedel i hela vårt avlånga land, med solen som förnyelsebar energikälla skapar ett självförsörjande Sverige och minskar de oändliga transporterna. Låt Centerpartiet vara framåt i den nya tekniken.

Leif Holmkvist och Carina Sundbom, Centerpartiet i Skellefteå har lämnat in ett medlemsinitiativ till Centerpartistyrelse, att Centerpartiet ska:

Arbeta för hållbara ekonomiska förutsättningar att producera växtbaserade livsmedel med solenergi i hela landet.

* www.zerosun.se