Hur kan vi nyttja trä om ingen tar ut skogen?

Skellefteå är en trästad, och det som byggs ska gärna byggas i trä. Råvaran i skogen finns det gott om hos oss. Det arbetas även hårt för att ersätta fossila bränslen med biobränslen, råvaran finns i skogen. Materialutveckling av träfibrer sker hela tiden, till tyger, till nya energiprodukter och även i livsmedelsbranschen. Så vi behöver få råvaran ut från skogen.

Det är tuffa ekonomiska tider för kommunen och alla behöver tänka till var man kan spara och var man ska satsa för framtiden. Gymnasienämnden flaggar för ett underskott på närmare 20 miljoner kronor. För att klara det tänker man lägga ner ett antal gymnasieprogram. När kommunen ska spara pengar så kan det vara lätt att bara se kronor och ören och glömma att se framåt. Vi i Centerpartiet ser framåt och oroas över förslaget att lägga ner skogsprogrammet på Naturbruksgymnasiet i Åbyn, Burträsk.

Skellefteå ska vara en framsynt tillväxtkommun. Skellefteå är en trästad, och det som byggs ska gärna byggas i trä. Råvaran i skogen finns det gott om hos oss. Det arbetas även hårt för att ersätta fossila bränslen med biobränslen, råvaran finns i skogen. Materialutveckling av träfibrer sker hela tiden, till tyger, till nya energiprodukter och även i livsmedelsbranschen. Så vi behöver få råvaran ut från skogen.

Att det ska finnas biologisk mångfald och kunskap om skogen och dess värde är nog alla överens om. Men för att säkra detta så behövs det skogsutbildning. Det är inte bara att gå ut och såga ner träd. Det fordras kunskap hur man röjer, avverkar och planterar skog så det blir både ekonomiskt hållbart och att skador i skogen undviks.

Hur ska man klara kompetensförsörjningen om skogsutbildningen på Naturbruksgymnasiet läggs ner? Det sägs att skogsprogrammet har få sökande till de platser som finns och det är alarmerande eftersom skogsindustrin skriker efter utbildad personal. Hur har yrkesvägledningen marknadsfört utbildningen? Och börjar man redan i lågstadiet med att lyfta fram skogens betydelse? Eller är skogsutbildning ett så dyrt program att man helst inte marknadsför det?

Träbranschen är en av Skellefteås viktiga försörjningspelare. Men finns inte människor som kan ta hand om skogen, sköta den, avverka den och transportera den till sågverken så biter vi oss själva i svansen. Centerpartiet ser framåt och vill ha kvar skogsprogrammet på Naturbruksgymnasiet i Åbyn, för kompetensförsörjning, för framtida materialförsörjning och för en bättre miljö.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå