Tillgång till ÅVC med passerkort äntligen på fler orter

Äntligen ska det bli enklare att lämna sopor även utanför stan. Nu införs ÅVC-kort både i Jörn och i Burträsk, så återvinningscentralen (ÅVC) blir tillgänglig även utanför kommunens öppettider.

Centerpartiet motionerade redan 2018 om att införa ett ”Grönt kort”, (ett ”ÅVC-kort” som det kallas nu), som ger privatpersoner tillgång till ÅVC, även om den inte är öppen och bemannad. Som försök infördes det i Bureå. Jörnområdet och Burträskområdet är stora delar av Skellefteå kommun, med långa avstånd och vikande kommunal närvaro, som nu också kommer att få ÅVC-kort. Äntligen!

Syftet med kortet är att göra det lättare för invånarna att sortera och lämna sitt avfall på ÅVC även när den är obemannad. Alla privathushåll som är kunder hos kommunens renhållning kan registrera sig kostnadsfritt för tjänsten. Efter en kortare utbildning kan man använda sitt körkort ”ÅVC-kortet” som nyckel till grinden på ÅVC. Anläggningen kameraövervakas och eftersom alla användare registreras vid grinden för att komma in så finns möjlighet att identifiera vem som sorterar fel eller slänger otillåtet material. Resultatet blir att invånarna blir bättre på att sortera sitt avfall och antalet stölder och inbrott minskar.

Centerpartiets motion om att utreda möjligheten att införa ”Grönt kort” som ger invånarna möjlighet att besökta ÅVC även vid tider som det inte finns bemanning på plats, anser vi i Centerpartiet som bifallen.

Det ska vara enkelt att sortera sitt skräp vart än i kommunen du bor så därför är detta extra glädjande speciellt ur ett landsbygdsperspektiv.

Detta är ett steg framåt för hela Skellefteå.

//Oscar Wellman (C)

//Carina Sundbom (C)

//Kjell Bergmark (C)