Långa väntetider för gymnasieungdomar när busstiderna bara har stadsperspektiv

Efter förra höstens busskaos hade vi i Centerpartiet förhoppningen att våra skolelever skulle få det enklare att ta sig till skolan. Men så blev det inte!

Nu har det visat sig att gymnasiet har tidigarelagt starttiden för skolorna till kl. 8.10, men många lektioner börjar först kl. 8.30. Den nya ramtiden och dessutom en ny busstidtabell som bara fokuserar på arbetspendling, ger långa väntetider för våra gymnasieungdomar som bor utanför Skelleftedalen.

De flesta av våra gymnasieelever som bor utanför stan är beroende av att åka buss in till gymnasieskolan. De elever som åker buss kommer till stan strax efter halv åtta. När lektionerna startar vid 8.30 får dessa elever en väntetid på nästan en timme. Det blir tidiga morgnar och långa dagar för dem, eftersom bussen hem går strax efter kl. 16, oavsett om eleven slutar tidigare under dagen.

Den förklaring som S- och V-majoriteten lämnar är bara att gymnasieungdomar inte har ”rätt till skolskjuts”. Men Centerpartiet vill att våra ungdomar ska studera på gymnasiet. En förutsättning för detta är att de att kan ta sig till och från skolan, och med vettiga väntetider. Därför räcker inte majoritetens argument: att lagen inte tvingar kommunen till skolskjuts för gymnasieelever. Det är inte ansvarstagande!

Den ändrade ramtiden att tidigarelägga skolans starttid verkar vara ett skrivbordsförslag som inte fungerar i verkligheten. Det är oklart hur S- och V-majoriteten i gymnasienämnden har samarbetat och samordnat förslagen med kommunens kollektivtrafikansvarig och med Skellefteå buss, innan besluten om ändrad ramtid, och om att nyttja allmän kollektivtrafik, togs. Ingen av de ansvariga vill ta ansvar för att det ska fungera för våra elever som inte bor i stan; de som inte kan cykla, köra moppe eller EPA-traktor till skolan.

Stadsperspektivet verkar ha fått dominera planeringen för gymnasiet, eftersom nämnden varken har landsbygdssäkrat besluten om allmän kollektivtrafik för gymnasieeleverna, eller om ändrad ramtid.

Stadsperspektivet lyser även igenom när S- och V-majoriteten inte arbetar för att våra landsbygdsbor ska få tillgång till kollektivtrafik, till exempel genom en ringbil, trots att de har tagit politiskt beslut om detta.

Visst ska våra ungdomar kunna bo kvar hemma när det pluggar på gymnasiet, även om de inte bor i stan!?

Och visst borde våra landsbygdsbor kunna få tillgång till kollektivtrafik, som de blivit lovade!?

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå