Ett Klimatsmart boende i koloni-småhus

För de som vill göra ett så litet miljöavtryck som möjlig och ändå bo relativt nära service och kollektivtrafik är ett litet, klimatsmart boende en möjlighet. Föreställ er ett koloniområde med permanentboende nära staden eller annan serviceort.

Tänk om kommunen kunde planerar och förbereder tomter med vatten, avlopp, el och fjärrvärme, allt i det mest miljövänliga alternativet som i dag är möjligt.

Tomter med dessa förutsättningar borde erbjudas till allmänheten som ges möjlighet att köpa och sätta upp det hus man vill ha, men med begränsad boendeyta, förslagsvis 25-75 m2.

Tomterna bör vara tillräckligt stora för att tillåta odling i mindre skala eller aktivitetsytor av annat slag, kanske bara en skön grön uteplats där man kan sitta i fina dagar.

I ett sådant småhusområde bör det också finnas naturliga samlingsplatser till exempel ett litet torg med parkbänkar, en gemensam lokal för tvätt och garage eller carport.

Boendekostnaderna i ett boende som detta bör inte bli så höga att även människor med mindre tillgångar har en möjlighet att äga en bostad med egen trädgård. Omkostnaderna för underhåll och drift blir betydligt billigare för en mindre yta än vad de kvm som i dag är vanliga för villor, är.

Vi måste nu börja tänka kreativt och göra på nytt sätt för miljöns skull men även för att ge alla människor en möjlighet att bo och verka på ett sätt som passar dem.

// Ann-Christin Falkman (C)