Varför gäller inte Januariavtalets punkt 9 även i Skellefteå?

Efter en osedvanligt lång och komplex regeringsbildning efter valet 2018 så fick Sverige en ny regering, och genom Januariavtalet fyra partier som gemensamt tar ansvar för att Sverige skall kunna styras och att en budget skall kunna antas av riksdagen.Men detta når inte Skellefteå.

Januariavtalet är en kompromiss mellan fyra partier och som sådan så innehållet det givetvis sådant man gillar, men även sådant man inte gillar. Tyvärr så struntar Socialdemokraterna i Skellefteå i Januariavtalet.

I avtalet värnas valfriheten som en viktig del av den svenska välfärdsmodellen i punkt 9:

”Den enskildas valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Därför behövs en mångfald av aktörer och goda villkor för enskilt drivna verksamheter inom välfärden som underlättar den enskildes aktiva val. Regeringen kommer inte att driva eller arbeta vidare med förslag om vinstförbud eller andra förslag med syftet att införa vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden.”

De flesta svenskar anser att det är rätt att man kan välja och välja bort sin vård- och omsorgsgivare. Centerpartiet vill ge våra äldre en större makt över sina liv genom att införa LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten.

LOV gör att den som har fått hemtjänst beviljad av kommunen kan välja vilken leverantör som ska utföra jobbet. Man får välja bland utförare som kommunen har godkänt. Det ger en ökad livskvalitet eftersom man får välja den utförare som bäst möter den enskildes behov.

Ett införande av LOV inom hemtjänsten skulle även ge personalen en ökad möjlighet att välja mellan flera arbetsgivare. Det ger en möjlighet att välja arbetsgivare som har den bästa arbetsmiljön, arbetsvillkoren, lön eller andra förmåner. Det utmanar även kommunen till att bli en bättre arbetsgivare.

Möjligheten att starta och driva företag inom välfärden innebär ett lyft för kvinnors företagande. LOV ökar jämställdheten genom att det blir möjligt att driva företag inom en av de mest kvinnodominerade branscherna.

Just kombinationen valfrihet och kvalitet är två saker Centerpartiet tror är viktigt för att vi skall kunna skapa en bra välfärd i Skellefteå och därigenom göra kommunen än mer attraktiv, till exempel genom att införa LOV.

Samtidigt märker vi att Socialdemokraterna i Skellefteå gör allt man kan för att stoppa de förändringsförslag och de aktörer som vill verka inom välfärdsområdet lokalt här i Skellefteå. Utan egentliga argument slår man undan alla förslag till LOV i Skellefteå. Sossarnas argument är att alla privata aktörer bara jobbar för att få obegränsade vinster att placera i utlandet. Trots att de flesta hemtjänstföretag är små och använder eventuella överskott till att bygga upp ännu bättre företag.

Jag tycker det är skämmigt att Socialdemokraterna inte har större förtroende för det privata näringslivet i Skellefteå.

Gäller inte Januariavtalets punkt 9 även i Skellefteå?

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå