Att ta beslut på falsk matematik

Håkan Andersson

En ansvarfull politik innebär att prioritera mellan olika önskemål, och att hushålla med medborgarnas pengar. Bra och rättvisande underlag är viktiga för att göra dessa prioriteringar. Ibland kan underlagen se tillrättalagda ut för att motivera ett visst politiskt beslut. Då fattas dåligt grundade beslut.

Senaste kommunfullmäktige behandlade en motion från alliansen i Skellefteå. Den handlade om mindre barngrupper i förskolan. Underlaget beräknade ekonomiska konsekvenser av att minska barngruppernas storlek från nära 18 till 12 barn per avdelning. För att åstadkomma detta behövs 96 nya förskoleavdelningar.

Hur mycket skulle det kosta att utöka med 96 nya avdelningar? Hur mycket mer personal skulle det behövas? Beräkningen utgick från att förskolan skulle ”fortsatt ligga på cirka 5 barn per årsarbetare”. Genom att vi skulle ha EXAKT samma antal barn är det lätt att inse att det skulle behövas EXAKT samma antal personal. Underlaget sa att det skulle behövas cirka 230 nya tjänster! Hur kunde man komma fram till något så uppenbart fel?

Underlaget räknar enbart kostnaden för de nya avdelningarna. Man räknar inte hur mycket kostnaden sjunker i de gamla. De barn som flyttar till de nya avdelningarna beräknas äta för 13,1 miljoner per år. De åt förstås lika mycket tidigare, så det är INGEN ökad kostnad. Man missar även att personal flyttar med de barn som byter avdelning. Med samma antal barn per anställd skulle det inte uppstå någon kostnad för fler anställda eller mer mat. I praktiken måste dock personalen kanske ökas något. Kostnaden för nya lokaler beräknades till drygt 40 miljoner årligen. Tog det hänsyn till att avdelningarna skulle vara mindre?

Trots att fullmäktige blev uppmärksammad om bristerna i underlaget gick majoriteten vidare och tog beslut att avslå motionen. Det skulle bli för dyrt och det skulle vara omöjligt att rekrytera 230 nya anställda. Man tog beslut mot bättre vetande. Man tog beslut på en felaktig matematik, eller ska vi säga falsk matematik! Vill majoriteten ha stora barngrupper?

Vi har sett det förut. Kostnaden för oppositionens förslag överdrivs. För majoritetens förslag görs glädjekalkyler. Ibland ser vi inte att det är glädjekalkyler, innan verkligheten avslöjar det. Det är viktigt att vi ska kunna ha tillit till underlagen. De ska inte färgas av den politiska majoritetens önskan.

//Håkan Andersson (C)