Nytt ledarskap för Skellefteå

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

Valet 2018 är ett värderingsval. Därför är vår viktigaste fråga att motverka främlingsfientlighet, otrygghet och oro, och ersätta det med medmänsklighet, jämställdhet och trygghet.

När andra vill stanna upp eller vända om och gå tillbaka – då vill Centerpartiet gå framåt.

  • Centerpartiet jobbar för en grön, miljövänlig och jämställd kommun. Skellefteå ska ligga i framkant för ett tryggt och hållbart samhälle. Vi vill uppmuntra invånarnas initiativ och låta människorna bestämma mer själva. Vi vill att olikheter och mångfald ses som en tillgång och att alla människor, oavsett bakgrund, är välkomna att bo och verka i Skellefteå, berättar Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.

Centerpartiet ser hela kommunens behov och möjligheter och driver frågor som skapar livskraft och hållbarhet både på landsbygderna och i stan. För stad och land ska gå hand i hand.

  • Vår kommun ska vara anpassad för alla, för kvinnor och män, för flickor och pojkar, oavsett varifrån man kommer ifrån eller var man vill bosätta sig, säger Carina Sundbom.

Centerpartiet vill göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag. Det behövs en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel och ett företagsklimat som stärker näringslivet.

  • Vi vill öka företagandet bland kvinnor, unga och utlandsfödda. Och vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd, fortsätter Sundbom.

Centerpartiet arbetar aktivt för att förebygga rädsla och oro, och vill motverka en negativ samhällsutveckling i Skellefteå. För mycket av samhällsklimatet och debatten präglas av en stor oro och känsla av otrygghet. Det kan gälla våld, kriminalitet, arbete, sjukvård, äldreomsorg, barn och ungas uppväxt, invandring, miljö eller tillgänglighet. Centerpartiet vill vända oron och rädslan till hopp och framtidstro.

  • Vi erbjuder möjliga lösningar, framtidstro och handlingskraft – baserat på våra värderingar. Det är dags för Centerpartistisk utveckling och valfrihet. Vi behöver nytt ledarskap i Skellefteå, avslutar Carina Sundbom.