Minusutsläpp

Valter och Carina

Carina Sundbom, Gruppledare och Valter Stenmark, Kretsordförande

Klimatförändringarna händer här och nu. Läget är så akut att det inte räcker med att bara minska utsläppen. Ny teknik måste användas, som kan ta bort utsläpp från atmosfären. Skellefteå kan vara delaktig i denna satsning som tar bort koldioxiden från atmosfären där utsläppen finnns.

- Om klimatmålen ska nås måste vi få till minusutsläpp. Det finns idag teknik för att inte bara minska utsläppen utan göra dem negativa. Detta genom att inlagring av koldioxid från förbränning samlas in och fångas i underjordiska reservoarer, berättar Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.

 

Tekniken går ut på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor och därför redan är en del av kretsloppet. På det sättet kan utsläppen inte bara minskas, de kan tas bort från atmosfären.

- Satsningen har naturligtvis störst betydelse för de stora kraftvärme- och pappersmasseanläggningarna, men vi ser även en möjlighet att Skellefteå kan vara en testplats för minusutsläpp. Vi har Tuvans biogasanläggning och Skellefteå Krafts värmeverk under kommunala vingar. Båda tar hand om biomaterial, fortsätter Carina Sundbom.

 

Eftersom den gröna koldioxiden är en del av det naturliga kretsloppet minskar koldioxidhalten i atmosfären när den fångas in och lagras i djupa reservoarer i berget.

- Här vill vi att kommunen ska ta initiativ till att vara med i utvecklingen av den nya tekniken. Vi har bra förutsättningar i kommunen och det är stor potential för denna typ av ny teknik. Skellefteå kan vara en viktig aktör inom minusutsläpp och koldioxidlagring, avslutar Carina Sundbom.

 

Givet att tekniken kring minusutsläpp är så ny kommer de regioner som investerar i minusutsläpp i praktiken att bli världsledande på koldioxidreduktion. Centerpartiet på riksnivå vill satsa 3,4 miljarder på testanläggningar och ett skatteavdrag för företag som använder tekniken.