Överklagan nytt kollektivtrafiksystem

Centerpartiet vill ha en helhetslösning på kollektivtrafiken, både för stan och tätorterna, och för landsbygdsbyarna. Därför behöver beslutet stoppas och göras om, och göras rätt.

Bussar bara i stan och till och från tätorterna. Det är konsekvensen av beslutet om nytt kollektivtrafiksystem i Skellefteå kommun, som togs i Skellefteås kommunfullmäktige i maj. Centerpartiet ställer sig bakom ett överklagande av beslutet, som inkommit till förvaltningsrätten i Umeå.

  • Vi anser att det behövs ett nytt system som fungerar i hela kommunen, även på landsbygden, och är inte nöjda med en lösning bara för stan och tätorterna, säger Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå.

Beslutet har överklagats med hänvisning att beslutet är diskriminerande. Detta eftersom människor som inte bor i anslutning till en tätort kommer att förlora all kollektivtrafik.

S och V har bestämt att de ska ge ungdomar gratis busskort, men det gynnar bara de som bor i stan eller i en tätort. De ungdomar som bor på landsbygden kommer inte att kunna nyttja dessa, eftersom det inte går någon kollektivtrafik på landsbygden utöver specialbeställda skolskjutsfordon under läsåret.

Dessutom kommer barn och ungdomar som inte bor i närheten av en tätort att få åka till skolan i ”enklare” bussar.

Skellefteå kommun svarar förvaltningsrätten att fullmäktige har gett uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra ytterligare utredningar.

  • Men det är ingen garanti för att det kommer att finnas möjligheter för resenärer på landsbygden att åka kollektivt, eller att ens få åka med skolskjutsen, fortsätter Sundbom.

Centerpartiet vill ha en helhetslösning på kollektivtrafiken, både för stan och tätorterna, och för landsbygdsbyarna. Därför behöver beslutet stoppas och göras om, och göras rätt.

  • Beslutet i fullmäktige var att köpa grisen i säcken och vi i Centerpartiet deltog inte i det undermåliga beslutet. Vi anser att det ska finnas helhetslösningar för hela kommunens invånare innan det tas beslut om att ändra hela kollektivtrafiksystemet, avslutar Carina Sundbom.