Det ska gå att bo och verka i hela kommunen

Det finns många utmaningar innan staden och våra landsbygder går hand i hand. Staden förstår inte alltid att uppskatta värdena som landsbygden ger. Lansbygderna är ofta kritiska till staden, uppskattar inte dess värden. Här behövs ett tankeskifte för att höja status och förståelse.

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik.

På den grunden vill vi föra Skellefteå framåt.

Kommunen växer och kan bli upp till 100 000 invånare stor. Men stad och landsbygd behöver arbeta tillsammans för att nå dit. För det som är bra för staden gynnar landsbygden, och det som är bra för landsbygden är också bra för staden.

Staden och olika typer av landsbygd är lika viktiga, fast på olika sätt. För att ha förutsättningar för att föra Skellefteå framåt behövs satsningar inom flera områden:

Jobb och företagande behövs både i staden och på landsbygden. Därför måste det bli enklare att starta och driva företag, till exempel genom minskat regelkrångel, och det behövs fungerande, snabbt internet i hela kommunen.

De gröna näringarna är viktiga både för staden och för landet. Att satsa på mer närodlad mat i våra skolor, och på våra äldreboenden, ger klimatsmart mat och möjligheter till fler företag och fler jobb på landsbygden.

Du ska själv kunna välja var du vill bo och verka, det ska inte kommunala verksamheter eller stadsfixerade politiker bestämma.

- Lätta på byggbromsarna

I Skellefteå kommun finns gott om fantastisk natur med finns utrymme för naturupplevelser och rekreation. Vi har gott om plats för att kunna erbjuda fantastiska boendemiljöer för den som så önskar, även vid vatten. Vi vill göra det möjligt att bygga bostäder och fritidshus snabbt och enkelt även i strandnära lägen.

- Små och stora skolor ger valfrihet

Utvecklingen i dag styrs i riktning mot centralt placerade stora skolor. Centerpartiet vet att miljön i stora skolor inte passar alla elever, och att en skola många gånger är livsnerven i en by. Därför behövs även de små skolorna.

- En fungerande busstrafik knyter ihop stad och land

Men då måste det finnas bussförbindelser även på landsbygden. Ett nytt system för kollektivtrafik som gör det möjligt att resa kollektivt till och från landet.

Det finns många utmaningar innan staden och våra landsbygder går hand i hand. Staden förstår inte alltid att uppskatta värdena som landsbygden ger. Lansbygderna är ofta kritiska till staden, uppskattar inte dess värden. Här behövs ett tankeskifte för att höja status och förståelse.

Det handlar om valfrihet, tillgång till mat, fritid och rekreation, tillgång till ren miljö och om ekonomiska förutsättningar.

Centerpartiet vill att staden och landsbygderna ska arbeta tillsammans – hand i hand.

Så att du ska kunna få vardagen att fungera, oavsett var i kommunen du vill bo. Det behövs för utvecklingen i Skellefteå.

Du ska själv kunna välja var du vill bo och verka, det ska inte kommunala verksamheter eller stadsfixerade politiker bestämma.

Carina Sundbom, gruppledare för Centerpartiet i Skellefteå