Återöppna Öron-Näsa-Hals mottagningen

ÖHN

Ingress

Centerpartiet vill att öron- näsa- halsmottagning åter öppnas vid Skellefteå och Lycksele lasarett. Det skriver mina partikollegor i en motion till landstingsfullmäktige. Öron- näsa- halsmottagning är bassjukvård som berör många och bör därför finnas i länets alla delar. Vi vill bryta utvecklingen där allt mer vård centraliseras och patienterna får längre till vård.

Håkan Andersson, landstingskandidat