bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor i vård och omsorg

Bättre villkor

En nyckelfråga för vården är att behålla och rekrytera kunnig och engagerad personal. Brist på personal kan leda till inställda operationer, dyra hyrlösningar, färre vårdplatser samt långa vårdköer. Därför jobbar vi för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor inom vård och omsorg. Det måste bli möjligt att jobba inom vård och omsorg utan att riskera den egna hälsan.