hela Västerbotten ska utvecklas

Hela AC

Nu när Region Västerbotten gör en omstart är det viktigt att få det rätt. Tidigare utsåg landstinget och kommunerna vilka politiker som skulle sitta i regionens fullmäktige. Kommunerna utsåg de flesta, och de representerade främst sina kommuners intressen.

I det nya Region Västerbotten utses politikerna direkt av väljarna, och alla ska verka för hela länets bästa. Centerpartiet har decentralisering i generna, och vi får en särskilt viktig roll att se hela länet och att även tvinga de övriga partierna att göra det. Viktiga uppgifter för regionen:

  • Medel för infrastruktur fördelas i hela länet
  • Medel för företagsutveckling fördelas i hela länet
  • Väl fungerande kollektivtrafik i hela länet