Satsas på hälsocentralerna

Hälsocentralerna

Det måste satsas mer på hälsocentralerna. En närmare vård är det som ger trygghet och tillit för både patienter och personal. På hälsocentralerna sker mer än 75 % av alla patientmöten. Flexiblare mottagningstider och digitalisering är nödvändiga för att möta befolkningens förväntningar

  • Jouröppen hälsocentral införs i Skellefteå
  • Mer resurser läggs till psykiatrivård på hälsocentralerna
  • Alla hälsocentraler ska erbjuda digitala läkarbesök
  • Det ska bli enklare att starta privata mottagningar
  • Digital bokning införs (dygnet runt)