Länsuppdrag för Centerpartiet klara

Efter helgens Nomineringsstämma i Vindeln 17/11 är nu Centerpartiets förtroendevalda för länsuppdrag utsedda för mandatperioden 2019-2022. På bilden syns tre av våra tunga regionpolitiker från Skellefteå: Håkan Andersson, Carina Sundbom och Katarina Larsson.

Håkan Andersson (Kåge) tar plats i Landstingsstyrelsen och får en tung och viktigt post som vice ordförande i Beredningen för folkhälsa och demokrati, Skellefteå och Norsjö. Vår gruppledare i Skellefteå kommun, Carina Sundbom (S Hedensbyn), tar plats i Regionala utvecklingsnämnden (RUN) och Beredningen för regional utveckling. Burträskcenterns kryssardrottning Katarina Larsson (Burträsk) tar plats i Hälso och sjukvårdsnämnden och i Stiftelsen Edelviks folkhögskola.

Andra Länsuppdrag:

Patientnämnden: Ann-Christin Falkman, Bureå

Skellefteå Museum: Carola Wall, Bureå

Västerbottensteatern: Ann-Christin Falkman, Bureå

Länstrafiken i Västerbotten: Carina Sundbom, S Hedensbyn

Ombud vid Norrbotniabanans bolagsstämma: Kjell Bergmark, Degerbyn

Länsstyrelsen - Samverkan klimat och energi: Anders Rutdal, Kåge

Hovrätten: Olle Markgren,Källbomark och Tobias Holmström, Skellefteå

Förvaltningsrätten: Eva Enkvist, Lövånger