Inga bussar på landsbygden!

Nu ska vi åka kollektivt, lämna bilen hemma och ta bussen till jobbet. Men bor du på landsbygden finns ingen buss att åka med, och ”du får skylla dig själv om du väljer att bo på landsbygden” (citat från utredningen).

I höst ska ett nytt kollektivtrafiksystem införas i Skellefteå kommun. Det blir bra trafik i stan och till och från tätorterna, men bussarna kommer inte att trafikera landsbygden. Vi i Centerpartiet är inte nöjda med det nya systemet, som styr för mycket mot centralisering och är alldeles för dåligt underbyggt. Centerpartiet vill ha möjlighet till kollektivtrafik i hela kommunen.

Vi i Centerpartiet har varit kritiska till utredningen och till det beslut som kommunfullmäktige tagit, både förra våren och nu i april, eftersom systemet inte varit tillräckligt utrett innan beslut. Det har saknats samarbete med grundskolan och gymnasieskolan och det har inte funnits förslag på bra lösningar för landsbygden. Därför har vi röstat nej till förslagen.

Nu besannas våra farhågor. Byborna i by efter by upptäcker att det inte går att arbetspendla in till tätorten eller till stan och att gymnasieeleverna inte tar sig till skolan i stan eftersom bussen har dragits in.

Zonindelad anropsstyrd närtrafik, ringbilen, skulle enligt utredningen lösa resor för de som bor på landsbygden. Men resorna är mycket begränsade i zoner och kan beställas endast en tid och ett par dagar i veckan. Den går inte att nyttja för att arbetspendla eller ta sig till gymnasieskolan. Dessutom verkar dessa resor inte finnas tillgängliga till hösten när det nya systemet införs.

Självklart kostar det att ha kollektivtrafik i hela kommunen, men vill vi att fler ska åka buss till jobbet och att våra 16-åriga gymnasieelever inte ska behöva bo inackorderade, så måste vi kunna satsa mer pengar på kollektivtrafiken.

Utredningen har lagt stor vikt på att det inte skulle bli dyrare med det nya systemet. Men när by efter by nu upptäckt att de förlorar sin buss och gjort påtryckningar så har vissa linjer återuppstått. Naturligtvis ökar kostnaderna. Hade detta system utretts för hela kommunen skulle problemen kunnat lösas även för byarna och vi hade vetat både kostnader och konsekvenser innan beslut togs i kommunfullmäktige.

Det är inte bra när det bara är stadsperspektiv i de kommunala besluten, när landsbygdsperspektiven inte tas med. Vi i Centerpartiet tycker det nya kollektivtrafiksystemet går emot våra grundläggande värderingar och styr för mycket mot centralisering.

Kommunen ska inte bestämma var jag vill bo och verka.

Skellefteå behöver nytt ledarskap.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå