Alliansens Budgetförslag för 2020

Under tisdagen 10/9 presenterade Alliansen Skellefteå, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, vårt gemensamma förslag till budget inför 2020. Budgetförslaget innehåller tydliga prioriteringar och omprioriteringar med satsningar på välfärdens kärna – skolan om omsorgerna.

Genom konkurrensutsättning, nedprioritering av olika projekt, besparingar inom bidragssystemet frigör vi ytterligare 70 miljoner kronor till olika reformer under nästa år. Av dessa satsar vi 36,5 miljoner kronor på skolan, förskolan och gymnasieskolan. Detta är en verklig satsning på kunskap, mindre barngrupper och bra start för Skellefteås barn och unga.

I Alliansens plan för 2022 finns det också ett utrymme för ett nytt vård- och omsorgsboende. Ett nytt vård- och omsorgsboende var ett av Alliansens vallöften som vi har för avsikt att hedra. Vi vill på så sätt stärka tryggheten och kvalitén omsorgen om Skellefteås äldre.

Här kan ni ladda ner och läsa vårt budgetförslag.