Skellefteå
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Centerpartiets regiongrupp på Västerbottensresa

Centerpartiets regiongrupp på Västerbottensresa

När en delegation med förtroendevalda för Region Västerbotten reser till Italien, samlas Centerpartiets förtroendevalda i regionen och gör en resa i Västerbotten under vecka 42.

Västerbotten är ett fantastiskt län och som region har vi både möjligheter och utmaningar. Vi förtroendevalda för Centerpartiet är engagerade för att vi tror att vi kan göra Västerbotten till ett bättre ställe att bo, arbeta och leva i. För att förvalta det förtroende väljarna har gett oss och för att förverkliga vår politik så verkar vi för hela regionens bästa.

Centerpartiet tror att den bästa allmännyttan för Västerbotten, skapas genom kunskap om hela Västerbotten. 
Under tre intensiva dagar kommer därför ett 15-tal personer med förtroendeuppdrag för Region Västerbotten att göra olika studiebesök i Umeå, Skellefteå och Lycksele för att lära mer om både den verksamhet som sker inom regionens ramar, men även ökad insikt om de framtida utmaningar vi står inför.

En röd tråd genom hela resan är regional samverkan och hur vi kompletterar och kan hjälpa varandra i vår stora region. Så här ser vårt schema ut:

Onsdag 16 oktober i Umeå

09:30 - Studiebesök Cancercentrum Norrlands Universitetssjukhus

11:00 - Studiebesök Husläkarna

12:30 - Lunch

13:30 - Studiebesök Norrlandsoperan

15:00 - Studiebesök Umeå Hamn (i Umestans lokaler)

18:30 - Öppet möte med Centerpartiet Umeås krets på Ordenshuset, Skolgatan 48


Torsdag 17 oktober i Skellefteå

09:00 - Studiebesök Barn- och ungdomspsykriatrin i Ursviken

10:15 - Studiebesök Northvolt Bergsbyn

12:15 - Lunch

13:15 - Studiebesök Luleå tekniska universitet campus i Skellefteå

15:15 - Studiebesök Skellefteå Kraft på Zero Sun

18:30 - Öppet möte med Centerpartiet Skellefteås krets på Hotell Aurum, Guldgruvan


Fredag 18 oktober i Lycksele

09:00 - Studiebesök Lycksele lasarett

10:30 - Studiebesök Länstrafiken

12:00 - Lunch

13:30 - Studiebesök Skogsmuseet Gammplatsen


Media är varmt välkommen att delta vid studiebesök och öppna möten. Med hänsyn till de som vi besöker, vill vi att ni anmäler ert deltagande till gruppledare Ewa-May Karlsson eller politisk sekreterare Eric Bergner.


Ewa-May Karlsson, 070-663 64 94

Eric Bergner, 070- 675 73 30