Centerpartiets Kretsstämma 2021 - 25 Februari

Härmed kallas och inbjuds alla medlemmar i C, CK och CUF till årsstämma med Centerpartiet i Skellefteå, torsdagen den 25 februari.

Tid: Stämman börjar 18.30 med Ombudsanmälan från 18.00.

Plats: Digitalt via Zoom. Information, handlingar och inloggning är utskickat.

Gäst: Mattias Larsson, Distriktsordförande Centerpartiet Västerbotten och Partistyrelseledamot.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och förberedelser inför valåret 2022.

Med anledning av den rådande Corona-pandemin kommer årets kretsstämma att hållas helt digital för att efterfölja Folkhälsomyndighetens och Centerpartiets nationella riktlinjer.

Alla medlemmar är varmt välkomna!